ICT: Virtuaalisten oppimisympäristöjen jatkokehittäminen (VR/AR/XR)

Projektissa luodaan ja kehitetään virtuaalisia ja laajennetun todellisuuden oppimisympäristöjä. Rahoittajana toimii Tampereen kaupunki. Projektin päätoteuttaja on Tredu.

Tampereen kaupunki
Tredun logo
Tiedolla johtamisen palvelut

ICT: Virtuaalisten oppimisympäristöjen jatkokehittäminen (VR/AR/XR)

Projektin rahoittajana on Tampereen kaupunki. Tampereen kaupungin tietohallinto koordinoi ict-projektia, joka kehittää toisen asteen virtuaalisia palveluja ja oppimisympäristöjä. Projekti kytkeytyy Tampereen strategiaan ja digitiekarttaan sekä Tredun strategisiin painopisteisiin. Projektiin osallistuvat tietohallinnon lisäksi Tredun tiedolla johtamisen palvelut, tietotekniset palvelut, eTredu sekä koulutusalojen kehittäjät.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Projektissa luodaan ja kehitetään virtuaalisia ja laajennetun todellisuuden oppimisympäristöjä Tredussa, jotka vastaavat tulevaisuuden muuntuvia työelämätaitoja sekä työelämän tarpeita ja mahdollistavat teknologisesti monipuolisen ammatillisen koulutuksen. Projektikoordinaattori kartoittaa ja selvittää yhdessä eTredun kanssa uusia innovatiivisia oppimisen digitaalisia ratkaisuja sekä tekoälyn hyödyntämistä opetuksen ja oppimispalveluiden kehittämisessä.

Tavoitteena on edistää erikoisammattitutkintojen johtamiskoulutuksien verkkokoulutusten tarjontaa, luoda laatukriteeristön mukaisia koulutuksia, vahvistaa opetushenkilöstön digiosaamista verkko-opetuksen tarjoamisessa kouluttamalla henkilöstöä ja tarjoamalla heille verkko-opetuksen luomiseen erilaisia rikastavia elementtejä. Verkkokoulutuksien sisällöt ovat monipuolisia erilaisten opiskelijoiden tarpeet huomioivia ja tasalaatuisia opetushenkilöstöstä riippumatta.

Kehittämisen kärkenä vuonna 2023 on vahvistaa oppilaitosturvallisuutta hankkimalla Työterveyslaitoksen Virtuario VR-harjoitteet, joissa voi harjoitella opetuksiin sisältöön liittyviä turvallisuusosioita. Myös henkilöstö voi vahvistaa turvallisuusosaamistaan näiden VR-harjoitteiden avulla.

Projekti edistää myös Microsoft Showcase School- hakuprosessia koko toisella asteella vuoden 2023-2024 aikana.

Simeon on ainutlaatuinen showroomin sekä immersiivisen ja älykkään oppimis- ja opetusteknologian kurkistamo. Simeon ei ole pelkkä fyysinen tila vaan se on konsepti, joka tarjoaa ammatillisen koulutuksen opettajille tiloja, laitteistoja, sovelluksia, digitaalisia sisältöjä sekä koulutuksia ja reaaliaikaista tukea erilaisten immersiivisten ja älykkäiden teknologioiden testaamiseen.

Projektissa kehitetään koulutusalojen tarpeiden pohjalta virtuaalisia ratkaisuja , joiden avulla opetusta voidaan rikastaa ja saadaan erilaiset opiskelijat motivoitumaan opintoihin esimerkiksi Varaston sankarit VR-oppimispeli, joita voi eri koulutusaloilla hyödyntää ammattitaitojen harjoittelussa. Soveltuu hyvin esimerkiksi logistiikan, liiketoiminnan ja ravintola- ja cateringalan opiskelijoille.

Prosessiteollisuuden panimopeli on tehty Thinglink-alustalle skenaariotyökalua hyödyntäen yhdessä kehittäjäopettajan ja eTredun toimesta. Konseptia voi hyödyntää myös muilla koulutusaloilla. Peli on pelattavissa eri välineillä mm. VR-laseilla ja mobiilissa. Helmikuussa 2023 järjestimme Thinglink- leirin Ikaalisissa, jossa keskityttiin koulutusalojen virtuaalisten oppimisympäristöjen luomiseen Thinglinkin eri konseptein (pakohuone, skenaario, 3D-mallinnus) ja syksyllä laajensimme mahdollisuuksia visualisoida opetusmateriaalia Skyboxin avulla.

Marraskuussa 2023 saimme vieraaksi saksalaisia 21 kv-opiskelijaa, jotka jalkautuivat tiimeissä eri toimipisteisiin ja aloille kehittämään yhdessä mentoriopettajan kanssa XR hyödyntämistä opetuksessa. Työskentelyaikaa oli viikko, jonka jälkeen Lynx´s Den -tapahtumassa tehdyt kehittämistyöt esiteltiin Microsoftin ja Thinglinkin johdon edustajille. Vierailun aikana kv- opiskelijoiden kanssa perehdyttiin Tampereen kaupunkiin matkailualan opiskelijoiden johdattamana, vierailtiin Kurussa metsäalan oppilaitoksessa tutustumassa Suomen luontoon ja metsäkonesimulaattoreihin, perehdyttiin Thinglinkin käyttöön opetuksessa ja Hololens 2-älylasien hyödyntämiseen kone- ja tuotantotekniikan opetuksessa. Matka huipentui Lynx´s Den -tapahtumaan sekä eTredu-messuihin.

Tulokset

Tulokset päivittyvät projektin aikana. Tavoitteita on 7 eri työpaketissa.

Työpaketti 1: Virtuaalisten oppimisympäristöjen luominen ja etäopetustilojen rakentaminen
Työpaketti 2: Verkkokoulutusta tarjoavien opettajien digiosaamisen vahvistaminen esim. koulutukset, työpajat, käsikirjoitukset
Työpaketti 3: Yritysyhteistyön syventäminen
3.1. Microsoftin kanssa ja showcase school -hakuprosessin edistäminen
3.2. Hyvinvointiteknologiayrityksien kanssa
Työpaketti 4: Turvallisuusosaamisen ja turvallisuuden vahvistaminen henkilöstön ja opiskelijoiden keskuudessa
Työpaketti 5: Virtuaalikoulukonsepti Adan ja Teuvon rakentaminen
Työpaketti 6: Virtuaalikurkistamo Simeon
Työpaketti 7: Tulevaisuuden innovatiivisten ja immersiivisten oppimisympäristöjen kartoitus ja muotoilu, XR-yhteisön rakentaminen ja kasvattaminen Suomessa

Osa työpaketeista jatkuu vuodelle 2024 ja 2025.

Kesto

Projekti toteutetaan ajalla 8.2.2023 – 31.12.2025.

Salkku

Älykäs teknologia.

Vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Sanna Kattelus Sanna.Kattelus@tampere.fi, Puh. 040 7115373.

Työterveyslaitos
Virtual Dawn
Thinglink
Microsoft