ICT: Virtuaalisten oppimisympäristöjen jatkokehittäminen (VR/AR/XR)

Projektissa luodaan ja kehitetään virtuaalisia ja laajennetun todellisuuden oppimisympäristöjä. Rahoittajana toimii Tampereen kaupunki. Projektin päätoteuttaja on Tredu.

Logo Tampereen kaupunki
Tredun logo

ICT: Virtuaalisten oppimisympäristöjen jatkokehittäminen (VR/AR/XR)

Tavoitteet ja toimenpiteet

Projektissa luodaan ja kehitetään virtuaalisia ja laajennetun todellisuuden oppimisympäristöjä, jotka vastaavat tulevaisuuden muuntuvia työelämätaitoja sekä työelämän tarpeita ja mahdollistavat teknologisesti monipuolisen ammatillisen koulutuksen.

Projektin pyrkimyksenä on myös lisätä ammatillisen koulutuksen vetovoimaa.

Tulokset

Tavoiteltavat tulokset:

• Projektissa jatketaan eTredu-toiminnan pohjalta saadun tiedon ja osaamisen jatkojalostamista ja siirtämistä käytäntöön.

• Projektissa luodaan toimintamalleja virtuaalisen materiaalin luomiseksi yhdessä valittujen yrityskumppanien sekä ammattialojen sisältöasiantuntijoiden kanssa.

• Opetushenkilökunnasta koulutetaan erilaisten virtuaalisten oppimateriaalien sisällöntuottajia ja mahdollistetaan jatkossa virtuaalisten opetusmateriaalien kehitystyö alojen sisällä.

Suunnitelma työpaketeista:

Työpaketti 1: Virtuaalisten oppimisympäristöjen luominen

Työpaketti 2: Opettajien ammattitaidon lisääminen esimerkiksi koulutusten tarjoaminen

Työpaketti 3: Yritysyhteistyö ja kehittämiskumppanien valinta

Kesto

Projekti toteutetaan ajalla 8.2.2023 – 31.12.2025.

Salkku

Älykäs teknologia.

Vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Sanna Kattelus Sanna.Kattelus@tampere.fi, Puh. 040 7115373.