Ideasta tuotteeksi

Osallistamalla työnantajia ja yrittäjiä tuotekehitykseen varmistetaan koulutuksen ja työelämän tarpeiden parempi kohtaanto ja tuetaan osaavan työvoiman saatavuutta. Rahoittajana toimii Oppisopimusrahasto. Projektin päätoteuttaja on Tredu.

Ideasta tuotteeksi logo
Logo Tampereen kaupunki
Tredun logo

Ideasta tuotteeksi

Tavoitteet ja toimenpiteet

Jatkuvan oppimisen uudistus, sekä osaltaan korona, ovat entisestään lisänneet painetta työssä olevien ja työikäisen väestön osaamisen kehittämisen edistämiseen.

Pirkanmaalaiset yrittäjät ja työnantajat odottavat ammatilliselta koulutukselta palveluita, jotka vastaavat osaamisvajeeseen ja parantavat niiden elinvoimaa ja kilpailukykyä.

Osallistamalla työnantajia ja yrittäjiä tuotekehitykseen varmistetaan koulutuksen ja työelämän tarpeiden parempi kohtaanto ja tuetaan osaavan työvoiman saatavuutta.

Tulokset

Keväällä 2022 toteutettiin 21 ideasta tuotteeksi koulutusalakohtaista verstasta.

Ideoitu uusia oppisopimuskoulutuksia ja kehitetty alakohtaista ennakointimateriaalia.

Tavoiteltavina tuloksina 50 uutta koulutustuotetta ja vähintään 200 uutta oppisopimusopiskelijaa.

Tavoiteltavina tuloksina myös työelämän tarpeisiin vastaava, asiakastarpeiden mukaan uudistuva kattava oppisopimuskoulutuksen koulutusvalikoima, joka mahdollistaa asiakaskohtaiset räätälöinnit. Lisäksi tavoitteena vakiintuneet käytännöt ennakointi- ja toimintaympäristötietoon sekä yhteiskehittämiseen pohjautuva koulutussuunnitteluun.

Kesto

Projekti toteutetaan ajalla 1.1.2022 – 31.12.2024.

Salkku

Yrittäjyys.

Vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Hanna Orava Hanna.Orava@tampere.fi, Puh. 050 5748542