Ideasta tuotteeksi

Osallistamalla työnantajia ja yrittäjiä tuotekehitykseen varmistetaan koulutuksen ja työelämän tarpeiden parempi kohtaanto ja tuetaan osaavan työvoiman saatavuutta. Rahoittajana toimii Oppisopimusrahasto. Projektin päätoteuttaja on Tredu.

Ideasta tuotteeksi logo
Logo Tampereen kaupunki
Tredun logo

Ideasta tuotteeksi

Tavoitteet ja toimenpiteet

  • Uudistavan ja asiakaslähtöisen toimintakulttuurin kehittyminen koko Tredussa.
  • Tulevaisuuden koulutuspalvelujen rakentamisen edistäminen yhdessä kumppaneiden kanssa.
  • Asiakaslähtöisten oppisopimuskoulutusten ja koulutusmallien tuotteistaminen.
  • Ennakointi- ja toimintaympäristötiedon parempi hyödyntäminen keskipitkällä aikavälillä koulutustuotekehityksessä
  • Koulutuksen ja työelämän parempi kohtaanto ja osaavan työvoiman saatavuuden tukeminen

Tulokset

  • Tuotekehitys- ja tuotteistamisosaaminen on lisääntynyt ja vakiintunut koko Tredussa.
  • Tredun ja työelämän välinen yhteistyö on tiivistynyt ammatillisen osaamisen ja koulutuspalvelujen uudistamisessa ja kehittämisessä
  • On tuotteistettu uusia, asiakaslähtöisiä oppisopimuskoulutustuotteita ja koulutusmalleja, jotka vastaavat työelämän muuttuviin tarpeisiin sekä kansalaisten yksilöllisiin jatkuvan oppimisen tarpeisiin koko työuran aikana.
  • Asiakasosaaminen (asiakaskuuntelu, asiakasymmärrys ja asiakaskokemus) on lisääntynyt Tredussa.
  • On syntynyt asiakastoiminnan malleja sekä käytäntöjä ennakointi- ja toimintaympäristötietoon sekä yhteiskehittämiseen pohjautuvaan koulutussuunnitteluun.

Tavoiteltavina tuloksina 50 uutta koulutustuotetta ja vähintään 200 uutta oppisopimusopiskelijaa.

Kesto

Projekti toteutetaan ajalla 1.1.2022 – 31.12.2024.

Salkku

Yrittäjyys.

Vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Hanna Orava Hanna.Orava@tampere.fi, Puh. 050 5748542.