Kampus 3

Tavoitteena on kehittää kolmen eri koulumuodon yhteisessä Silta-kampuksessa työskentelevän ja opiskelevan henkilöstön ja opiskelijoiden yhteistöllistä toimintakulttuuria. Rahoittajana toimii Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Projektin päätoteuttaja TAMK ja osatoteuttajina Tredu sekä Nokian kaupunki.

ESR lippu logo
Vipuvoimaa EU logo
Tredun logo
Tamkin logo

Kampus 3

Tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoitteena on kehittää kolmen eri koulumuodon yhteisessä Silta-kampuksessa työskentelevän ja opiskelevan henkilöstön ja opiskelijoiden yhteistöllistä toimintakulttuuria. Silta-kampuksessa toimivat Nokian lukio, Tredun järjestämä ammatillinen koulutus ja Nokian perusopetuksen lisäopetusluokat.

Päätavoitteista on muodostettu kuusi työpakettia, joihin kuuluu mm. Silta-kampuksen toimintakulttuurin vahvistaminen, eri säädösten vaikutuksen selvittely yhtenäiseen toimintakulttuuriin ja toimintaan, nivel- ja siirtymävaiheen turvaaminen niin perusasteen ja toisen asteen nivelessä kuin myös toisen asteen opintojen välillä sekä luodaan malleja ja ratkaisuja oppivelvollisuusiän nostamisen aiheuttamiin tilanteisiin.

Tulokset

Kolmen eri koulutuksen järjestäjän yhteinen Silta-kampus valmistuu Nokialle kesällä 2022: keskiössä on kehittää ennen kaikkea pedagogisesti turvallinen kampus, jossa niin opiskelijoilla kuin henkilöstöllä on kokemus yhteisöllisyydestä, kuuluvuudesta sekä osallisuudesta.

Projektissa on luotu pohjaa yhteiselle toimintakulttuurille rakentaen sitä yhdessä kolmen eri organisaation henkilöstön kanssa Tampereen ammattikorkeakoulun fasilitoimana yhteisissä iltapäivän kestoisissa työskentelytapaamisissa.

Toimintakulttuurin rakentumisen ”polttoaineina” ajatellaan olevan: yhteinen keskustelu ja ymmärrys, ihmisten innostus, yhdessä tekeminen, yhdessä oppiminen sekä toisten arvostaminen ja arvostetuksi tuleminen.

Kampuksen valmistuttua toimintakulttuurin rakentamista jatketaan kampuksella ja yhdessä opiskelijoiden kanssa. Projektissa valmistellaan myös yhteiskampuksen toiminnan käsikirja.

Kesto

Projekti toteutetaan ajalla 1.2.2021 – 30.6.2023.

Salkku

Päättyneet projektit.

Vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Tuula Savikko Tuula.Savikko@tampere.fi, Puh. 040 7115370.

Tsekkaa #kampus3 somessa!