Lasketaan kierroksia​

Projektissa tuetaan metsäalan opiskelijoiden elämäntaitojen opettelua. Rahoittajana toimii Metsämiesten säätiö​. Projektin päätoteuttaja on Tredu​.

Metsämiesten säätiön logo
Tredun logo

Lasketaan kierroksia​

Tavoitteet ja toimenpiteet

Metsäalan koneyrittäjät toivovat työssäoppimisjaksojen palautteissa opiskelijoiden työelämätaitojen, sosiaalisten taitojen, tunne- ja vuorovaikutustaitojen ja itsensä ohjaamisen taitojen vahvistamista opintojen aikana. Näiden taitojen harjaannuttaminen on huomattu tarpeelliseksi myös opiskelijoiden arjessa. Unettomuudesta tai liian vähäisestä yöunesta kärsivän kuljettajan ajoterveydelliset ongelmat tulee tunnistaa ja ehkäistä ennalta. ​

Opiskelijaa tuetaan opiskeluaikanaan opettelemaan elämässä tarvittavia taitoja niin, että hän voi turvallisesti kokea neuvottomuutta ja solmia elinikäisiä ystävyyssuhteita. Ajoterveys on monisyinen asia ja siihen vaikuttavia tekijöitä tuodaan esiin laajasti.

Tulokset

Tredun Metsätien toimipisteellä on luotu verkostoja muiden metsäalan oppilaitosten kesken. Mahdollisuus on ollut myös kansainvälisten verkostojen luomiseen, kun eräopasopiskelijoita on ympäri maailman. Ryhmäyttämiselle on varattu erillinen aika varsinaisten opintojen ulkopuolelta, ja ryhmäytymistä on tapahtunut sekä oppilaitoksen sisällä että ulkopuolella. ​

Keväällä 2022 järjestettiin kaikkien metsäalan oppilaitosten yhteinen etätapaaminen, jossa keskusteltiin ajoterveydestä ja heräteltiin ajatuksia ja oivalluksia aiheesta. Syksyllä 2022 osallistujat täyttävät unipäiväkirjaa ja jakavat kokemuksiaan ja ajatuksiaan. Projektin lopuksi syyslomien jälkeen järjestetään yhteinen webinaari ajoterveyden merkityksestä.​

Tavoiteltuna tuloksena on kehittää toimipisteiden vuosikelloihin sellainen perinne, jossa jokainen opiskelija ja henkilökunnan jäsen kokee osallisuutta ja onnistumisia. Hyviksi havaitut käytännöt annetaan jakoon myös toisten metsäalan oppilaitosten käyttöön.​

Kesto

Projekti toteutetaan ajalla 9.5.2022 – 31.12.2022.

Salkku

Päättyneet projektit.

Vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Minna Sarvijärvi​ Minna.Sarvijarvi@tampere.fi​.

Tsekkaa tagit #lasketaankierroksia #mmsaatio somessa!