Luonnonmukainen täsmäpuuhakkuu

Projektissa kehitetään tulevaisuuden työelämätaitoja, lisätään eri koulutusalojen kanssa tehtävää yhteistyötä sekä parannetaan työelämälähtöisyyttä. Rahoittajana toimii Maa- ja metsätalousministeriö. Projekti on osa Kestävän kasvun ohjelmaa ja maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa maankäyttösektorin Hiilestä kiinni –kokonaisuutta. Projektin päätoteuttaja on Tredu ja osatoteuttajina Helsingin yliopisto sekä Arbonaut Oy.

Maa- ja metsätalousministeriö logo
Logo Nextgeneration
Logo nappaa hiilestä kiinni
Tredun logo

Luonnonmukainen täsmäpuuhakkuu

Tavoitteet ja toimenpiteet

Suomessa on vuonna 2020 aloitettu uusi kansallinen laserkeilausohjelma. Tiheäpulssinen ilmalaserkeilaus omaa valtavan potentiaalin tunnistaa entistä paremmin metsien hakkuiden ja luontoarvojen kannalta tärkeitä piirteitä. Tredun kehittämä menetelmä jatkuvan kasvatuksen hakkuisiin olisi iso osa hankkeen toteutusta, jonka avuksi kehitettäisiin teknologiaa.

Projektissa kehitetään tulevaisuuden työelämätaitoja, lisätään eri koulutusalojen kanssa tehtävää yhteistyötä sekä parannetaan työelämälähtöisyyttä.

Tulokset

Tuloksia päivitetään projektin kuluessa.

Kesto

Projekti toteutetaan ajalla 1.5.2022 – 15.11.2024.

Salkku

Kestävä elämäntapa Tredusta.

Vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Janne Ruokonen Janne.Ruokonen@tampere.fi, Puh. 040 8062594