Nachhaltigkeit - Kreieren und Leben (creating and living sustainability)

Projekti tarjoaa kestävän kehityksen mahdollisuuksia opinnollistamiseen ja ainutlaatuisia vaihtokokemuksia eri puolella Eurooppaa. Rahoittajana toimii Erasmus+. Projektin päätoteuttaja on Gewerbliche Schule Lahr Saksasta ja osatoteuttajina Tredu sekä oppilaitokset Espanjasta, Tanskasta ja Italiasta.

Erasmus+ logo
Tredun logo

Nachhaltigkeit – Kreieren und Leben (creating and living sustainability)

Tavoitteet ja toimenpiteet

Projekti tarjoaa kestävän kehityksen mahdollisuuksia opinnollistamiseen ja ainutlaatuisia vaihtokokemuksia eri puolella Eurooppaa. Projekti vahvistaa myös Tredun EU-kumppanuuksia monialaisesti.

Projektin aikana perehdytään eri maiden tilanteeseen ja hyviin käytäntöihin kestävän kehityksen toimintamallien osalta sekä jaetaan ja saadaan uusia ideoita.

LTT-jaksojen aikana tutustutaan partnerioppilaitosten järjestämänä paikallisiin käytäntöihin ja mm. yrityksiin, joilla on hyviä toimintamalleja, arjen hyviin käytäntöihin eri maissa (kestävät turismikohteet ja aktiviteetit) ja muihin kestävän kehityksen vierailukohteisiin.

Tulokset

Projektia on toteutettu toistaiseksi virtuaalisesti. Viikolla 39 on käynnissä projektin ensimmäinen vaihtojakso Tanskassa.

Syksyllä 2021 toteutettiin opiskelijoiden virtuaalinen LTTA-jakso, jossa Tredulla vetovastuu.

Projektin ensimmäinen LTTA-jakso Tanskassa on syyskuussa 2022 ja tulossa vielä jaksot Italiassa 11/2022, Saksassa 2/2023 ja Suomessa 4/2023. Kaikkiin on suunniteltu mukaan kuusi opiskelijaa ja kahdesta kolmeen henkilöstön edustajaa.

Virtuaalisesta LTTA-jaksosta on tehty Tredun virallinen Facebook-julkaisu, jossa Tredun opiskelijat hyödynsivät myös Pepper-projektia toteutuksessa.

Kesto

Projekti toteutetaan ajalla 1.12.2020 – 30.4.2023.

Salkku

Päättyneet projektit.

Vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Ritva Klaavu Ritva.Klaavu@tampere.fi, Puh. 050 5728707.