OHJUS - Ohjaamisen sietämätön keveys

Tavoitteena on ohjata ja valmentaa toisen asteen opiskelijoita hakeutumaan yksinkertaisemmin ja tehokkaammin korkeakouluopintojen pariin. Rahoittajana toimii Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Projektin päätoteuttaja on Tampereen ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina Tredu sekä Turun ammattikorkeakoulu ja Tampereen yliopisto.

ESR lippu logo
Vipuvoimaa EU logo
Tredun logo

Ohjus -Ohjauksella uutta suuntaa

Tavoitteet ja toimenpiteet

Ohjauksella uutta suuntaa -hankkeen tavoitteena on ohjata ja valmentaa toisen asteen opiskelijoita hakeutumaan yksinkertaisemmin ja tehokkaammin korkeakouluopintojen pariin.

Keskeistä on, että opiskelija innostuu oppimisesta, itsensä kehittämisestä sekä ohjautuu jo opintojen aikana tehokkaasti jatko-opintoihin ja työelämään.

Tredussa toteutettavat toimenpiteet kohdistuvat erityisesti digitaalisen ohjausalustan kehittämiseen ja testaamiseen sekä korkeakoulutuksen oppisopimustyyppisen konseptin kehittämiseen ja testaamiseen.

Tulokset

Projekti on käynnissä ja Tredussa testataan ja pilotoidaan digitaalinen alkuohjausalusta lukion ja 2. asteen ammatillisilla opiskelijoilla, sekä rakennetaan oppisopimustyyppistä konseptia korkeakoulujen käyttöön.

Tredun näkökulmasta tärkein polku, jota projektissa kehitetään, on ns. suorapolku-malli, jossa henkilö perusopetuksen jälkeen ammatilliseen hakeutuessaan voi hakeutua ryhmään, jonka tavoitteena on jatkaa opintoja suoraan ammattikorkeakouluun. Tämän tulisi olla mahdollista myös niille, jotka hakevat jatkuvassa haussa Treduun opiskelemaan.

Tavoiteltavat tulokset:
1) korkeakouluopintoihin motivoitumista ja jatkuvaa oppimista tukeva ohjausmalli toisen asteen opiskelijoille
2) digitaalinen ohjausalusta ja siihen integroituvat muut ohjausympäristöt (ekosysteemi)
3) yksilöllinen koulutuskokonaisuus korkeakouluopiskelijalle, johon integroituu vahvasti työelämään ohjautuminen (oppisopimustyyppinen konsepti)

Kesto

Projekti toteutetaan ajalla 1.4.2021 – 30.6.2023.

Salkku

Päättyneet projektit.

Vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Suvi Mandelin Suvi.Mandelin1@tampere.fi, Puh. 041 7305556.