Opiskelijan äänellä - kohti sosiaalisesti kestävää ammatillista koulutusta

Projektin tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden osallistumis- ja vaikuttamistoimintaa, tukea oppilaitosyhteisöjen hyvinvointia yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi, vahvistaa opiskelijoiden arjenhallintataitoja sekä kehittää hyvinvointijohtamista. Rahoittajana toimii Opetushallitus (OPH). Projektin päätoteuttaja on Suomen Diakoniaopisto - SDO Oy ja osatoteuttajina Tredu sekä 15 kumppania.

Opetushallituksen logo pyöreä
Tredun logo

Opiskelijan äänellä – kohti sosiaalisesti kestävää ammatillista koulutusta

Tavoitteet ja toimenpiteet

Projektin tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden osallistumis- ja vaikuttamistoimintaa, tukea oppilaitosyhteisöjen hyvinvointia yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi, vahvistaa opiskelijoiden arjenhallintataitoja sekä kehittää hyvinvointijohtamista.

Kehittämistoimien läpileikkaavana teemana on yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon vahvistaminen. Kehittämistoimet vievät eteenpäin Agenda2030 -toimintaohjelman sosiaalisen kestävän kehityksen tavoitteita.

Tulokset

Projektissa tuetaan opiskelijan osaamisidentiteetin vahvistumista ja opintojen edistymistä hyödyntäen pajapedagogiikan menetelmiä.

Kesto

Projekti toteutetaan ajalla 1.1.2023 – 30.4.2025.

Salkku

Kestävä elämäntapa.

Vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Päivi Jaatinen paivi.jaatinen@tampere.fi Puh. 041 7310562