PirKATI (Tredu)​

KATI-ohjelmassa kehitetään iäkkäiden ihmisten teknologiatuettua kotona asumista, kotihoitoa ja palveluja. Projektin rahoittajana toimii Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)​, ja sen päätoteuttaja on Tampereen kaupunki. Osatoteuttajia on kymmenen mm. Ikaalinen ja Hämeenkyrö sekä Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry.​

sosiaali- ja terveysministeriön logo
Tampereen vaakunalogo
Tredun logo

PirKATI (Tredu)​

Tavoitteet ja toimenpiteet

KATI-ohjelmassa kehitetään teknologian hyödyntämistä iäkkäiden ihmisten kotona asumisessa, kotihoidossa ja kotiin tuotavissa palveluissa. Iäkkäiden henkilöiden kohdalta on tarkoitus, että teknologiatuettu kotona asuminen lisää turvallisuutta, oma toimisuutta ja tuottaa ennalta ehkäisevää tietoa iäkkään henkilön hyvinvoinnin edistämiseksi. ​

Tredun rooli PirKatissa on toimia kouluttajana vahvistamassa hankkeeseen osallistuvien ammattilaisten osaamista teknologioiden käyttöönotossa, aktiivisemmassa käytössä sekä asiakkaiden ohjaamisessa teknologian käyttöön.

Tulokset

Tredu tarjoaa terveydenhuollon ammattilaisille Hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä (15 osp) tutkinnonosaa. Se on OPH:n hyväksymä lähihoitajakoulutuksen valinnainen tutkinnonosa. Tavoitteena on kehittää täydennyskoulutuspaketti, jota voidaan tarjota myös hankkeen loputtua osana ammattilaisten täydennyskoulutusta.​

Syksyllä 2021 koulutukset saatiin käyntiin ja tammikuussa 2022 jo kolmas ammattilaisten joukko on valmistunut hyvinvointiteknologian lähettiläiksi ja läpäistyään osaamisen näytön. He voivat toimia työpaikkaohjaajina seuraaville koulutettaville. ​

Älykotiin on hankittu Elisan DigiHoiva etämittausjärjestelmä, jossa täydennyskoulutettavat pääsevät tutustumaan ja kokeilemaan kuinka terveydentilaa mittaavat tulokset siirtyvät etänä hoitajan kännykkään. Lisäksi Tredu voi osallistua PirKati-hankkeessa kehitettävään Kotidigi-alustaan liitettävien teknologioiden esitetestaukseen, joka tehdään ennen kuin teknologia otetaan asiakkaiden ja ammattilaisten kokeiltavaksi ja käyttöön.

Kesto

Projekti toteutetaan ajalla 1.1.2021 – 31.12.2022.

Salkku

Päättyneet projektit.

Vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Inga Pöntiö​ Inga.Pontio@tampere.fi​, Puh. 040 7115365​.