Puuosaamista Pirkanmaalle

Puuosaamista Pirkanmaalle -projektissa selvitetään mikro- ja pk-yritysten kanssa puurakentamisen alan koulutustarpeita ja kehitetään alan koulutustarjontaa kaikki oppilaitostasot huomioiden. Rahoittajana toimii Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Projektin päätoteuttaja on TAMK ja osatoteuttajina Tredu sekä Tampereen yliopisto, Suomen metsäkeskus ja Ekokumppanit Oy.

Puuosaamista Pirkanmaalle logo
ESR lippu logo
Vipuvoimaa EU logo
Tredun logo

Puuosaamista Pirkanmaalle

Tavoitteet ja toimenpiteet

Puuosaamista Pirkanmaalle -projektissa selvitetään mikro- ja pk-yritysten kanssa puurakentamisen alan koulutustarpeita ja kehitetään alan koulutustarjontaa kaikki oppilaitostasot huomioiden.

Tredussa suunnitellaan puuelementti-rakentamisen ja elementtien asennuksessa tarvittavan osaamisen koulutuskokonaisuudet ja tuotetaan sähköinen koulutusmateriaali yhteistyössä alan työelämän edustajien ja projektikumppaneiden kanssa. Projektissa selvitetään konserniyritysten henkilöstön hankintaosaamisen nykytila ja määritetään tarvittava osaamistaso sekä luodaan koulutusmalli, joka tukee hankintaosaamisen kehittymistä.

Tulokset

Puuelementtirakentamisen ja asentamisen oppimisympäristöt suunniteltiin Tredun tiloihin. Yritysvierailujen kautta hankittiin osaamista, jonka perusteella suunniteltiin oppimisympäristöihin aidot työskentelytilat, tarvittavat välineet ja laitteet. Puuelementit saivat rungon, tuulensuojalevyt, eristykset, höyrynsulkumuovit sekä sisäkoolaukset.

Syksyllä 2021 käytiin useammallakin tehdasvierailulla eri puolella suomea, sekä erilaisissa puutalokohteissa, kerrostaloissa ja kouluissa. Kevään 2022 aikana on jatkettu vierailuja sekä otettu puupuolen cnc-kone käyttöön CLT -taloelementtien valmistuksen demonstroinnissa. Myös Levin elementtien valmistus on jatkunut. Koululla on elementtipöydän käytön ja hyödyt ollut oppimassa jo noin 30 opiskelijaa.

Tuloksena saadaan koko alan tarpeisiin vastaavaa laadukasta koulutusta, jonka avulla puurakentamisen alalle saadaan osaajia vastaamaan kasvavaan työvoiman kysyntään.

Kesto

Projekti toteutetaan ajalla 1.2.2021 – 31.12.2022.

Salkku

Päättyneet projektit.

Vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Mika Rajala Mika.Rajala@tampere.fi, Puh. 044 4235546.

Tsekkaa tagit #puuosaamista somesta!