Strategiarahoitus 2021: Opetuksen ja ohjauksen laadun parantaminen

Projektissa laajennetaan ammatillisen koulutuksen tapoja toteuttaa opetusta ja luodaan erilaisia mahdollisuuksia työllisyyden hoidon asiakkaille kiinnittyä opintoihin sekä valmistaudutaan myös oppivelvollisuuden laajentumiseen. Rahoittajana toimii Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM). Projektin päätoteuttaja on Tredu.

OKM logo
Tredun logo

Strategiarahoitus 2021: Opetuksen ja ohjauksen laadun parantaminen

Tavoitteet ja toimenpiteet

Strategiarahoituksen avulla kehitetään ohjaukseen ja opetukseen liittyviä toimintoja, joiden avulla turvataan erilaisia opiskelumahdollisuuksia myös heikommilla lähtövalmiuksilla oleville opiskelijoille.

Projektissa laajennetaan ammatillisen koulutuksen tapoja toteuttaa opetusta ja luodaan erilaisia mahdollisuuksia työllisyyden hoidon asiakkaille kiinnittyä opintoihin sekä valmistaudutaan myös oppivelvollisuuden laajentumiseen.

Tulokset

Projektissa rakennetaan muutamalle koulutusalalle ja toimipisteeseen pilottien avulla tiimiopetuksen malli. Tulokset, kokemukset ja mallit jalkautetaan Tredun muille koulutusaloille. Jalkauttaminen toteutetaan Tredun pedagogisen kehittämisryhmän ja tutkintoalankehittäjien avulla ja hyödynnetään mentoriverkostoa. Asiantuntijaverkosto on luotu ja toiminnan kehittämistä tehdään yhdessä.

Oppivelvollisuuden palveluverkosto on kartoitettu ja alueen palvelut kuvattu. Tutkintoon valmentava koulutus on suunniteltu Treduun. Opiskeluvalmiuksia tukevien opintoja sekä pajatoimintoja on kehitetty palvelujen kartoittamisen tuloksena. Tehty mm. tuvan esittelymateriaalit ja -video sekä tuvan aloituskysely.

Oikeus osata -hankkeen uraohjausmallin jalkautuminen Treduun. Osaamisidentiteetin muodostuminen opintojen aikana selkeytyy.

Väyläopintojen mallinnus ja levittäminen tutkintoaloille.

Kesto

Projekti toteutetaan ajalla 1.1.2021 – 31.12.2022.

Salkku

Päättyneet projektit.

Vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Anne Haapalehto Anne.Haapalehto@tampere.fi, Puh. 050 5824103.