Strategiarahoitus 2021: Tieto-osaamisen parantaminen

Projektin tavoitteena on luotettavan ja ajantasaisen tiedon tuottaminen, joka ohjaa toiminnan suunnittelua ja johtamista. Projektin rahoittajana toimii Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM), ja päätoteuttaja on Tredu.

OKM logo
Tredun logo

Strategiarahoitus 2021: Tieto-osaamisen parantaminen

Tavoitteet ja toimenpiteet

Tredun strategisen ohjelman yhtenä tavoitteena on, että osaamisalojen koulutuksessa ja ohjauksessa käytetään soveltuvin osin data-analytiikkaa. Tiedolla johtamisessa luodaan menetelmiä ja käytänteitä hyödyntää data-analytiikkaa järjestelmistä.

Pedagogisessa ohjelmassa tavoitellaan, että ohjaus- ja osaamistarpeiden tunnistamisen, osaamisen hankkimisen ja sen osaamisen osoittamisen vaiheet toteutuvat tavoitteellisesti opiskelijan koko henkilökohtaistamisprosessin ajan.

Keskeisinä toimenpiteinä projektissa on jatkaa OMA-opettajien PowerBI-näkymää ’Ohjauksen tuki’ muiden ammattiryhmien käyttöön ja parantaa näiden PowerBI-näkymien avulla tiedolla johtamista.

Tulokset

Projektissa selvitettiin ensin erityisopettajien, opinto-ohjaajien, koulutustarkastajien, tiimien, yto-opettajien ja yto-koulutuspäälliköiden käyttöliittymätoiveita. Pilotointiin valittiin sopivin liittymä, PowerBI, jonka ’ohjauksen tuki’-näkymää testattiin ja kehitettiin erityisopettajien avustuksella.

Lisäksi valmisteltiin video, jonka avulla KOSKI-mentorit kiersivät tiimejä kevään 2022 aikana ja opastivat ’ohjauksen tuki’ PowerBI-liittymän käyttöä.

Muut tavoitellut tulokset:

  • Tietovarantoon kerääntyy opiskelijoiden osaamisen hankkimisesta data reaaliaikaisesti (Primus, Moodle, Futural Skills). Data näkyy eri käyttäjäryhmien käyttöliittymissä (PowerBI) opiskelijakohtaisena tietona.
  • PowerBi liittymät otetaan eri toimijoiden käyttöön Tredun sisällä. Tiedolla johtaminen kehittyy PowerBIn avulla. Käyttäjäryhmät hyödyntävät tietoa arjen työn suunnittelussa.
  • Opetus- ja ohjaushenkilöstön ydinprosessi-osaaminen on kytketty KOSKI-tiedonsiirron laadun valvontaan.

Kesto

Projekti toteutetaan ajalla 1.1.2021 – 31.12.2022.

Salkku

Päättyneet projektit.

Vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Anne Haapalehto Anne.Haapalehto@tampere.fi, Puh. 050 582 4103.