Strategiarahoitus 2022: Tietojohtamisen kehittäminen

Projektissa parannetaan tiedon johtamiseen, tuotantoon, mittaamiseen, arviontiin ja hyödyntämiseen liittyviä prosesseja. Rahoittajana toimii Opetus- ja kulttuuriministeriö osana vuoden 2022 strategiarahoitusta.

OKM logo
Tredun logo
Omnian logo

Strategiarahoitus 2022: Tietojohtamisen kehittäminen

Tietojohtamisen kehittäminen -hanke on 75 organisaation yhteinen verkostohanke, jota hallinnoi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia. Hanke tekee yhteistyötä muiden kehittämishankkeiden kanssa, esim. digiosaava.fi ja KARKKI-hanke.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Strategiarahoituksen avulla lisätään tieto-ohjautuvaa toimintakulttuuria organisaatioissa eri tasoilla ja kehitetään henkilöstön osaamista tietojohtamisen alueella.
Hankkeen avulla parennetaan koulutuksenjärjestäjien tietotuotannon prosesseja, tiedon analysointikykyjä ja kykyä käyttää tietoa päätöksenteon tukena. Lisäksi parannetaan koulutuksenjärjestäjien kansallisia indikaattori- ja tilastotietoja hyödyntävien ratkaisujen käyttöä operatiivisen toiminnan ja kehittämisen tukena.

Tieto-osaava hankkeen työpakettien toiminta.

Tulokset

Hankkeen aikana luodaan valtakunnallisia käytäntöjä, ohjeistuksia ja uusia mittareita ja indikaattoreita. Hankkeen tuloksena syntyy tietojohtamisen toimintamalli, joka tukee koulutuksen järjestäjien johtoa digitaalisten sisältöjen hyödyntämisessä toiminnan arvioinnissa ja vaikuttavuuden lisäämisessä. Tietojohtamisen toimintamalli otetaan käyttöön hankkeen aikana. Hankkeen tuloksena eHOKSin tiedon laatu on parantunut ja eHOKSin tietosisältö on kattavaa, ajantasaista ja virheetöntä.

Kesto

Projekti toteutetaan ajalla 23.9.2022 – 30.4.2024.

Salkku

Älykäs teknologia.

Yhteyshenkilöt

Projektipäällikkö Anne Haapalehto Anne.Haapalehto@tampere.fi Puh. 050 5824103.