Strategiarahoitus 2023: Digitalisaatiokyvykkyyden vahvistaminen

Projektin avulla on tarkoitus jalkauttaa ja vakiinnuttaa vuosina 2022 ja 2023 rahoitettujen oppimisanalytiikka, kokonaisarkkitehtuuri, digitaalisen osaamisen ja tieto- osaamisen hankkeissa tuotettuja toimintamalleja. Rahoittajana toimii Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM). Projektin päätoteuttaja on Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia ja osatoteuttajina Tredu sekä 88 kumppanin verkosto.

OKM logo
Tredun logo

Strategiarahoitus 2023: Digitalisaatiokyvykkyyden vahvistaminen

Tavoitteet ja toimenpiteet

Projektin avulla on tarkoitus jalkauttaa ja vakiinnuttaa vuosina 2022 ja 2023 rahoitettujen oppimisanalytiikka, kokonaisarkkitehtuuri, digitaalisen osaamisen ja tieto- osaamisen projekteissa tuotettuja toimintamalleja valtakunnallisesti.

Tavoitteena on, että edellä mainittujen projektien sisällöt ovat projektin päättyessä osa ammatillisen koulutuksen järjestäjien digitalisaation kehittämistä ja toimintatapoja.

Tulokset

Tulokset tarkentuvat projektin edetessä.

Kesto

Projekti toteutetaan ajalla 14.12.2023 – 31.12.2024.

Salkku

Älykäs teknologia.

Vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Anne Haapalehto Anne.Haapalehto@tampere.fi, Puh. 050 5824103