TeamWe - Team Teaching in Welfare Technology​

Projektin tavoitteena on ratkaista todellisia hyvinvointiteknologiaan liittyviä ongelmia yhdessä opettajien ja eri koulutusalojen opiskelijoiden kanssa. Projektin rahoittajana toimii Erasmus+, ja sen päätoteuttaja on Tredu. Osatoteuttajia ovat TAMK sekä oppilaitokset Hollannista ja Espanjasta​.

Erasmus+ logo
Tredun logo
Tamkin logo

TeamWe – Team Teaching in Welfare Technology

Tavoitteet ja toimenpiteet

TeamWe -projektin tavoitteita ovat :

  • Perehdyttää opettajia uusiin opetusmenetelmiin (tiimiopettajuus, ongelma- ja case- perusteinen opettajuus, käänteinen opetus, palvelumuotoilu)
  • Lisätä sosiaali- ja terveydenhuollon alan ja eri teknisten alojen opiskelijoiden, opettajien ja työntekijöiden hyvinvointiteknologiaosaamista ja madaltaa kynnystä sen käyttöön ottoon.
  • Rajat ylittävä yhteistyö sekä oppilaitosympäristössä että työpaikoilla
  • Oppilaitoksen ja työelämän välisen yhteistyön vahvistaminen

Tredu on hankkeen koordinoiva oppilaitos.

Muut kumppanit hankkeessa ovat Deltion College Hollannista (ammatillinen oppilaitos), Meka Elgoibar Espanjan Baskimaalta (ammatillinen oppilaitos), TAMK (opettajien koulutusyksikkö TAOK) ja Tknika Espanjan Baskimaalta (ammatillisen koulutuksen kehitttämiskeskus)

Tredussa, Deltion Collegessa ja Meka Elgoibarissa järjestettiin LTT-viikko (=learning, teaching and training – työpaja).

Työpajoissa opiskelijat , opettajien ohjauksessa, ratkaisivat hoitoalan työpaikkojen nostamia ongelmia hyvinvointiteknologiaa hyödyntäen. Työtä tehtiin moniammatillisissa ja -kansallisissa ryhmissä.

Opettajille järjestettiin rinnalla pedagogisiin menetelmiin alustuksia ja työpajoja.

Tulokset

Projektin tuotoksena valmistuu opettajan käsikirja, joka ohjeistaa monialaisen, ongelmalähtöisen oppimisen toteuttamiseen uusilla menetelmillä. Käsikirja kuvaa tiimityöprosessia poikkisektorillisissa, monikansallisissa ryhmissä käyttäen erilaisia menetelmiä ja työkaluja (tiimiopetus, ongelma- ja ilmiöpohjainen oppiminen, käänteinen oppiminen, palvelumuotoilun soveltaminen opetuksessa).

Käsikirjassa on lisäksi luettelo tapauksista ja ongelmista, joita opiskelijat ratkaisivat LTT-viikkojen aikana sekä tietoa käytetyistä pedagogisista menetelmistä.​

Kesto

Projekti toteutetaan ajalla 1.9.2019 – 31.12.2022.

Salkku

Päättyneet projektit.

Vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Anne Patana​ Anne.Patana@tampere.fi​, Puh. 0400 276191​.