TeamWe - Team Teaching in Welfare Technology​

Projektin tavoitteena on ratkaista todellisia hyvinvointiteknologiaan liittyviä ongelmia yhdessä opettajien ja eri koulutusalojen opiskelijoiden kanssa. Projektin rahoittajana toimii Erasmus+, ja sen päätoteuttaja on Tredu. Osatoteuttajia ovat TAMK sekä oppilaitokset Hollannista ja Espanjasta​.

Erasmus+ logo
Tredun logo
Tamkin logo

TeamWe – Team Teaching in Welfare Technology

Tavoitteet ja toimenpiteet

TeamWe -projektin tavoitteena on ratkaista todellisia hyvinvointiteknologiaan liittyviä ongelmia yhdessä opettajien ja eri koulutusalojen (soteala, media, tekniikka) opiskelijoiden kanssa. Lisäksi tavoitteena on ohjata opettajia kohti uuden opettamisen menetelmiä, ylittää opetussuunnitelmien välisiä rajoja ja alentaa kynnystä hyvinvointiteknologian hyödyntämiselle.​

Tredun vastuualueet projektissa painottuvat hyvinvointiteknologian käyttöönottoon, osaamisen jakamiseen ja kehittämiseen sekä rajat ylittävään yhtesirtyöhön. Projektissa hyödynnetään LTT-viikkoja ja virtuaalisia oppimisympäristöjä.​

Tulokset

Tredussa ja yhdessä yhteistyöoppilaitoksessa on jo järjestetty LTT-viikko, ja lähitulevaisuudessa tapahtuma pidetään myös toisessa oppilaitoksessa. Oppilaitokset ovat kehittäneet uusia toimintamalleja sotealan asiakastyöhön, esim. kotihoitoon, hyvinvointiteknologiaa hyödyntäen. Case-tapauksia esitellään projektin nettisivuilla. ​

Projektin lopuksi valmistellaan käsikirja opettajille, joka ohjeistaa monialaisen, ongelmalähtöisen oppimisen toteuttamiseen uusilla menetelmillä. Käsikirja kuvaa tiimityöprosessia poikkisektorillisissa, monikansallisissa ryhmissä käyttäen erilaisia menetelmiä ja työkaluja (tiimiopetus, ongelma- ja ilmiöpohjainen oppiminen, käänteinen oppiminen, palvelumuotoilun soveltaminen opetuksessa).

Käsikirjassa on lisäksi luettelo tapauksista ja ongelmista, joita opiskelijat ratkaisivat LTT-viikkojen aikana sekä tietoa käytetyistä pedagogisista menetelmistä.​

Kesto

Projekti toteutetaan ajalla 1.9.2019 – 31.12.2022.

Salkku

Teknologisesti älykkäämpää tulevaisuutta Tredusta.

Vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Anne Patana​ Anne.Patana@tampere.fi​, Puh. 0400 276191​