Tredu Erasmus+ 2021

Tällä projektilla tuetaan opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuuksia ulkomaille. Rahoittajana toimii Opetushallitus (OPH). Projektin päätoteuttaja on Tredu.

Opetushallituksen logo pyöreä
Tredun logo

Tredu Erasmus+ 2021

Tavoitteet ja toimenpiteet

Tällä projektilla tuetaan opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuuksia ulkomaille.

Koulutuksen kansainvälistymisen ja ulkomailla suoritettavien opintojen sekä työssäoppimisjaksojen tavoitteena on turvata opiskelijoille ammattitaito ja valmiudet, jotka mahdollistavat toimimisen monikulttuurisessa ympäristössä ja sijoittumisen kansainvälisille työmarkkinoille.

Myös henkilöstön vaihtojaksot ulkomailla tarjoavat erinomaisen tilaisuuden hankkia arvokasta kansainvälistä kokemusta sekä kehittää ammatillista osaamistaan ja kielitaitoaan.

Tulokset

Projekti on osa Tredun akkreditoitua liikkuvuutta.

Projekti mahdollistaa opiskelijavaihdot sekä ja vastavalmistuneiden vaihdot. Minimissään opiskelijat tai vastavalmistuneet ovat vaihdossa kaksi viikkoa – myös pitkät vaihdot 4-6 kk mahdollisia.

Henkilöstövaihtoja on useassa eri kategoriassa, myös koulutusjaksoina.

Tredu kehittää yhteisiä kv-valmennusverkostoja, jossa painottuvat mm. työelämäyhteistyö sekä kansainvälinen kilpailutoiminta.

Treduun saapuu vaihdossa opettajia sekä muuta henkilökuntaa.

Kesto

Projekti toteutetaan ajalla 1.9.2021 – 31.5.2023.

Salkku

Päättyneet projektit.

Vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Ene Härkönen Ene.Harkonen@tampere.fi, Puh. 041 7304420.