Tredu Erasmus+ 2022 & 2023

Tällä projektilla tuetaan opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuuksia ulkomaille. ​Projektin rahoittajana toimii EU ja päätoteuttaja on Tredu.

EU:n osarahoittama logo
Tredun logo

Tredu Erasmus+ 2022 & 2023

Tavoitteet ja toimenpiteet

Koulutuksen kansainvälistymisen ja ulkomailla suoritettavien opintojen sekä työssäoppimisjaksojen tavoitteena on turvata opiskelijoille ammattitaito ja valmiudet, jotka mahdollistavat toimimisen monikulttuurisessa ympäristössä ja sijoittumisen kansainvälisille työmarkkinoille. ​

Kaikki Tredun opiskelijat voivat hakea Erasmus-tukea ulkomailla suoritettavaan opinto- tai työelämäjaksoon.

Myös henkilöstön vaihtojaksot ulkomailla tarjoavat erinomaisen tilaisuuden hankkia arvokasta kansainvälistä kokemusta sekä kehittää ammatillista osaamistaan ja kielitaitoaan.​

Tulokset

Projekti on osa Tredun akkreditoitua liikkuvuutta ja mahdollistaa opiskelijavaihdot sekä ja vastavalmistuneiden vaihdot. Minimissään opiskelijat tai vastavalmistuneet ovat vaihdossa kaksi viikkoa – myös pitkät vaihdot 4-6 kk mahdollisia.​

Henkilöstövaihtoja on useassa eri kategoriassa, myös koulutusjaksoina.​

Tredu kehittää yhteisiä kv-valmennusverkostoja, joissa painottuvat mm. työelämäyhteistyö sekä kansainvälinen kilpailutoiminta.​

Treduun saapuu vaihdossa opettajia sekä muuta henkilökuntaa.​

Kesto

Projekti toteutetaan ajalla 1.6.2022 – 31.5.2025.

Salkku

Kestävä elämäntapa.

Vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Ene Härkönen Ene.Harkonen@tampere.fi, Puh. 041 7304420

Euroopan komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä. Lisätietoa Erasmus+ -ohjelmasta: www.oph.fi/erasmusplus