Tredu EU-modules (Jean Monnet)

Tredu EU-Modules -projektissa keskiössä on Tredun eurooppalaisten opetusmodulien opetuksen kehittäminen sekä eurooppalaisten sisältöjen ja tietoisuuden vahvistaminen osana Tredun koulutusta. Rahoittajana toimii Erasmus+. Projektin päätoteuttaja on Tredu.

EU:n osarahoittama logo
Tredun logo

Tredu EU-modules (Jean Monnet)

Tavoitteet ja toimenpiteet

Projekti kytkeytyy eurooppalaisten sisältöjen ja tietoisuuden vahvistamiseen osana Tredun koulutusta.

Projektissa tullaan opetuksen tueksi tuottamaan materiaalia ja vahvistetaan englanninkielistä materiaalia erityisesti liittyen EBBD-toteutukseen. Lisäksi projekti kohdentuu laajemmin mahdollisuuksiin lisätä eurooppalaisia opintokokonaisuuksia Tredussa.

Tredun osalta mukana on ensisijaisesti englanninkielinen merkonomikoulutus ja laajemmin myös suomenkielisen merkonomikoulutuksen vapaasti valittavat ammatilliset osiot (liiketalous ja logistiikka) sekä yto-opinnot.

Tulokset

Tavoiteltavana tuloksena:

  • Projektissa kokonaisuudessaan toteutetaan opetusta vähintään 40 tuntia kolmen vuoden aikajänteellä.

Muut tulokset tarkentuvat projektin edetessä.

Kesto

Projekti toteutetaan ajalla 15.9.2023 – 14.9.2026.

Salkku

Kestävä elämäntapa.

Vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Ritva Klaavu Ritva.Klaavu@tampere.fi Puh. 050 5728707

Euroopan komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä. Lisätietoa Erasmus+ -ohjelmasta: www.oph.fi/erasmusplus