Treha 3 – Tampereen harrastamisen malli 2023–2024

Virtaa yläkoululaisten harrastustoimintaan -pajat tarjoavat monipuolista harrastustoimintaa yläkoululaisille Tredun eri toimipisteissä mahdollisimman monelta ammattialalta. Treha 3 on Tampereen kaupungin projekti, jota toteutetaan yhteistyössä Tredun kanssa.

Tampere.finland logo
Tredun logo

Treha 3 – Tampereen harrastamisen malli 2023–2024

Tavoitteet ja toimenpiteet

Tampereen harrastamisen malli on osa laajempaa lasten, nuorten ja henkilöstön aktiivisuutta, hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta edistävää Tampereen Lupa liikkua Lupa harrastaa -kokonaisuutta. Yhdessä laajan yhteistyöverkoston kanssa luomme koulupäivään kytkeytyvää harrastuskulttuuria, joka perustuu oppilaiden toiveisiin.

Virtaa yläkoululaisten harrastustoimintaan -pajojen tarkoituksena on tarjota monipuolista harrastustoimintaa yläkoululaisille Tredun eri toimipisteissä mahdollisimman monelta ammattialalta.

Tulokset

Tavoiteltavina tuloksina:

  • Kaventaa osaltaan lasten sekä nuorten hyvinvointieroja.
  • Mahdollisimman moni Virtaa yläkoululaisten harrastustoimintaan -pajoihin osallistunut oppilas löytää opiskelupaikkansa Tredusta. Kun oppilas on päässyt tutustumaan sekä alaan että oppilaitokseen etukäteen, voi ammatinvalinta osua kerrasta oikeaan.

Kesto

Projekti toteutetaan ajalla 1.8.2023–31.7.2024.

Salkku

Kestävä elämäntapa.

Vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Tiina Räntilä Tiina.Rantila@tampere.fi, Puh. 040 8016742.