TYKKY - Työpaikkaohjaus koulutuksen kehittämisen ytimessä

Projektin tavoitteena on Pirkanmaalainen, alueellinen, asiakaslähtöinen ja yhtenäisempi työpaikkaohjaus mikro- ja pk-yrityksissä. Rahoittajana toimii Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Verkostossa mukana on seitsemän pirkanmaalaista koulutuksen järjestäjää: SASKY koulutuskuntayhtymä, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Valkeakosken ammattiopisto VAAO, Varalan Urheiluopisto, Aitoon koulutuskeskus, Kiipulan ammattiopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu.

TYKKY logo
ESR lippu logo
Vipuvoimaa EU logo
Tredun logo

TYKKY – Työpaikkaohjaus koulutuksen kehittämisen ytimessä

Tavoitteet ja toimenpiteet

TYKKY – Työpaikkaohjaus koulutuksen kehittämisen ytimessä -projektin tavoitteena on tehdä erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työpaikkaohjauksen kokonaisuudesta Pirkanmaalla toimintatavoiltaan ja ohjauskäytänteiltään yhtenäisempää, ja luoda Pirkanmaan ammatillisen oppilaitosten välille yhteistyön tapoja.

TYKKY -toimijaverkostossa mukana on seitsemän Pirkanmaalaista koulutuksen järjestäjää: SASKY koulutuskuntayhtymä, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Valkeakosken ammattiopisto VAAO, Varalan Urheiluopisto, Aitoon koulutuskeskus, Kiipulan ammattiopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu. (Muita yhteistyökumppanit ovat mm. Ahlman, Luovi, Pirkanmaan yrittäjät, Tampereen kauppakamari, TAKK, Sopimusvuori, TSL, Ahlman ja Ammattiopisto Luovi)

Tredu toimii osatoteuttajana kehittämässä tavoitteita:

  1. Asiakaslähtöisten työpaikkaohjauksen toimintamallien kehittäminen
  2. Opiskelijan henkilökohtaisen ja yksilöllisen työelämässä oppimisen tukeminen sekä palautteen hyödyntäminen
  3. Työelämätaitojen vahvistaminen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen arvon kohentaminen ja esille tuominen

Tulokset

TYKKY-projektissa valmistellaan pilotteja yhdessä TYRSKY:n kanssa. Piloteissa keskitytään erityisen tuen ja tuen tarpeiden huomioimiseen työssäoppimisen jaksolle siirryttäessä. Ensimmäinen, kaksiosainen pilotti on hius- ja kauneusalalla on meneillään. Parhaillaan tehdöön opiskelijahaastattelutja työelämätaidoista ja työpaikkaohjauksesta.

Hyvien toimintamallien kerääminen on alkanut hiusalan pilotissa, kokouksissa ja hankkeiden materiaaleihin tutustuen. Yksi Tredun piloteista tulee olemaan työelämätaitoihin liittyvän osaamismerkin kokeilu. Myös työpaikkaohjaajille kehitetään oma osaamismerkki erityisen tuen osaamisesta.

Toista projektin pilottia valmistellaan yhteistyössä TYRSKY -hankkeen kanssa.

Tavoiteltuna tuloksena on Pirkanmaan vahva ammatillisten oppilaitosten verkosto, jonka kesken on yhtenäiset toimintamallit erityisesti mikro- ja pk -yritysten osaamisen tukemiseksi opiskelijoiden tuen tarpeiden suhteen.

Voit seurata hankkeen käytännön toimintaa ja materiaaleja Työelämän rajapinta -sivustolta, joka täydentyy yhdessä TYKKY – ja TYRSKY – kumppauusverkostojen kanssa. Työelämän Rajapinta (tyoelamanrajapinta.fi)

Työelämän rajapinta -logo

Kesto

Projekti toteutetaan ajalla 1.9.2021 – 31.8.2023.

Salkku

Kestävä elämäntapa.

Vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Elina Akola Elina.Akola@tampere.fi, Puh. 040 6751878.

Tsekkaa tagit #tykky #tyrsky #työelämänrajapinta somessa!