TYKKY - Työpaikkaohjaus koulutuksen kehittämisen ytimessä (Tyrsky 2)

Projektin tavoitteena on Pirkanmaalainen, alueellinen, asiakaslähtöinen ja yhtenäisempi työpaikkaohjaus mikro- ja pk-yrityksissä. Rahoittajana toimii Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Projektin päätoteuttaja on SASKY ja osatoteuttajina Tredu sekä viisi muuta toimijaa, mm. Valkeakosken ammattiopisto Vaao, Kiipulasäätiö ja Aitoon Emäntäkoulu Oy / Aitoon koulutuskeskus.

TYKKY logo
ESR lippu logo
Vipuvoimaa EU logo
Tredun logo

TYKKY – Työpaikkaohjaus koulutuksen kehittämisen ytimessä (Tyrsky 2)

Tavoitteet ja toimenpiteet

TYKKY- Työpaikkaohjaus koulutuksen kehittämisen ytimessä (Tyrsky 2) projektin tavoitteena on tehdä erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työpaikkaohjauksen kokonaisuudesta Pirkanmaalla toimintatavoiltaan ja ohjauskäytänteiltään yhtenäisempää, ja luoda Pirkanmaan ammatillisen oppilaitosten välille yhteistyön tapoja.

Tredu toimii osatoteuttajana kehittämässä tavoitteita:

  1. Asiakaslähtöisten työpaikkaohjauksen toimintamallien kehittäminen
  2. Opiskelijan henkilökohtaisen ja yksilöllisen työelämässä oppimisen tukeminen sekä palautteen hyödyntäminen
  3. Työelämätaitojen vahvistaminen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen arvon kohentaminen ja esille tuominen

Tulokset

TYKKY-projektissa valmistellaan pilotteja yhdessä TYRSKY:n kanssa. Piloteissa keskitytään erityisen tuen ja tuen tarpeiden huomioimiseen työssäoppimisen jaksolle siirryttäessä. Ensimmäinen pilotti on hius- ja kauneusalalla, opiskelijahaastattelut työelämätaidoista ja työpaikkaohjauksesta ovat vielä ennen kesää​.

Hyvien toimintamallien kerääminen on alkanut hiusalan pilotissa, kokouksissa ja hankkeiden materiaaleihin tutustuen. Yksi Tredun piloteista tulee olemaan työelämätaitoihin liittyvän osaamismerkin kokeilu. Myös työpaikkaohjaajille kehitetään oma osaamismerkki erityisen tuen osaamisesta.

Toista projektin pilottia valmistellaan sote-alalle: Kiipulan järjestämän työpaikkaohjaajakoulutuksen suorittanut Tredun opiskelija sekä Kiipulan opiskelija tutustuvat työhön kevään 2023 aikana parina.

Tavoiteltuna tuloksena on Pirkanmaan vahva ammatillisten oppilaitosten verkosto, jonka kesken on yhtenäiset toimintamallit erityisesti mikro- ja pk -yritysten osaamisen tukemiseksi opiskelijoiden tuen tarpeiden suhteen.

Kesto

Projekti toteutetaan ajalla 1.9.2021 – 31.8.2023.

Salkku

Kestävä elämäntapa Tredusta.

Vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Elina Akola Elina.Akola@tampere.fi, Puh. 040 6751878.

Tsekkaa tagit #tykky #tyrsky somessa!