TYRSKYn sisarhanke

Projektin tavoitteena on lisätä yhteistyötä ja tietoa oppilaitoksien ja työelämän välillä. Rahoittajana toimii Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Projektin päätoteuttaja on SASKY ja yhteistyökumppanina TYRSKY projekti verkostoineen. Osatoteuttajina Tredu sekä seitsemän kumppania.

ESR lippu logo
Vipuvoimaa EU logo
Tredun logo

TYRSKYn sisarhanke

Tavoitteet ja toimenpiteet

Projektin tavoitteena on lisätä yhteistyötä ja tietoa oppilaitoksien ja työelämän välillä.

Projektissa pyritään yhdenmukaistamaan työelämän ja opiskelun välisiä polkuja, kehittämään työelämässä tapahtuvan oppimisen tukimuotoja (yhdessä Tykky-hankkeen kanssa) ja uudenlaisia tapoja kartuttaa osaamista työelämässä.

Tavoitteisiin päästään osallistamalla kehittämistoimintaan työelämäyhteistyön eri osapuolia. Tavoitteena on, että kaikki osallistuvat osapuolet sekä tuottavat lisäarvoa, että saavat lisäarvoa projektin tavoitteisiin liittyvien toiminnallisten kokonaisuuksien kautta.

Tulokset

Tammikuussa 2022 järjestettiin systeemiajattelu ja ammatillisen koulutuksen ekosysteemikehitys johdantovalmennus. Valmennusprosessi jatkuu vuoden 2022 aikana.

Ylöjärven koneistajakoulutus pilotti, jossa opiskelijat ovat työssäoppimisjaksolla ylöjärveläisissä yrityksissä. Keväällä 2022 työssäoppimisjaksoihin osallistunut kolme koneistajaopiskelijaa.

Virrat pilotti, jossa tavoitteena uudenlainen yritysyhteistyömallin / oppimisympäristönä yritysverkosto – toimintamallin kehittäminen ja levittäminen. Yritysyhteistyöt käynnistetään syksyn 2022 aikana.

Hiusalan pilotti, jonka ensimmäinen vaihe toteutettiin kevään 2022 aikana ja toinen vaihe käynnistyy syksyllä 2022. Pilotin kohderyhmänä ovat maahanmuutta-jataustaiset tai muutoin tukea tarvitsevat oppijat.

Sote-treffit pilotti, jonka tavoitteena on saada uusia opiskelijoita oppilaitokseen ja sitä kautta uusia tekijöitä työelämälle. Sote-treffit järjestettiin neljä kertaa, ilmoittautuneita 45 henkilöä.

Kesto

Projekti toteutetaan ajalla 1.1.2021 – 31.8.2023.

Salkku

Erillisprojektit.

Vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Päivi Kalliokoski paivi.kalliokoski@tampere.fi, Puh. 041 7305808