TYRSKY

TYRSKYssä yhdeksän pirkanmaalaista ammatillisen koulutuksen järjestäjää kehittävät yritysten ja ammatillisen koulutuksen yhteistyötä.

ESR lippu logo
Vipuvoimaa EU logo
Tredun logo
Työelämän rajapinta -logo
Tyrsky-logo

TYRSKY – Työelämän rajapinta koulutuksen kehittämisen ytimessä

Mikä Tyrsky on?

TYRSKYssä yhdeksän pirkanmaalaista ammatillisen koulutuksen järjestäjää kehittävät yritysten ja ammatillisen koulutuksen yhteistyötä. TYRSKY – Työelämän rajapinta koulutuksen kehittämisen ytimessä on ESR-rahoitteinen hanke, jonka toiminta-aika on 1.9.2020-31.8.2023.

Tredu toimii aktiivisena kehittäjäkumppanina oppilaitosverkostossa. Kehittämme ja pilotoimme yhteisiä toimintatapoja sekä viestimme ammatillisen koulutuksen palveluista työelämälle. Koulutuksen järjestäjien välinen yhteistyö Pirkanmaalla tukee hyvin Tredun visiota ja täydentää Tredun näkyvyyttä toiminta-alueellamme.

Yhteistyössä mukana Tredun lisäksi  ovat SASKY koulutuskuntayhtymä, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK, Valkeakosken ammattiopisto VAAO, Varalan Urheiluopisto, Ahlman, Ammattiopisto Luovi, Kiipulan ammattiopisto ja Aitoon koulutuskeskus sekä Pirkanmaan yrittäjät ja Tampereen Kauppakamari.  

Tyrskyn visio, arvot ja strategia

Visio

 • Ainutlaatuisella yhteistyöllä varmistamme tulevaisuuden tekijät Pirkanmaalla

Arvot

 • Aito kohtaaminen
 • Luottamus
 • Rohkeasti yhdessä
 • Ilo

Strategia

Me Pirkanmaalla

 • Moninkertaistamme mahdolisuudet onnistua
 • Kehitämme yhteistyössä ratkaisuja työelämän tarpeisiin
 • Olemme helposti työelämän tavoitettavissa yhdellä yhteydenotolla

Mihin Tyrskyä tarvitaan?

Mitä hyötyä pirkanmaalaisesta oppilaitosyhteistyöstä meille on?

 • Kehitämme ratkaisuja työelämän tarpeisiin yhdessä
 • Olemme helposti työelämän tavoitettavissa
 • Moninkertaistamme mahdollisuudet onnistua

Työelämäyhteistyön merkitys ammatillisessa koulutuksessa kasvaa jatkuvasti. Yhteistyötä ohjaavat laki ammatillisesta koulutuksesta sekä yhteiskunnan, työelämän ja oppilaitosten toimintaympäristöjen muutokset. Yhteinen haasteemme tällä hetkellä on osaamisen ja osaavien tekijöiden varmistaminen. Ratkaisuksi tarvitsemme konkreettisia ammatillisen koulutuksen keinoja, uusia ketteriä ratkaisuja sekä työelämän ja koulutuksen järjestäjien yhteistyötä.

Mitä hyötyä pirkanmaalaisesta oppilaitosyhteistyöstä meille on?

Oppilaitosyhteistyöstä seuraa meille monia hyötyjä:

 • Talous, resurssit
  • Verkostoyhteistyö on viisasta talouden ja resurssien suunnittelua.
 • Yhteiset ongelmat, yhteiset ratkaisut
  • Oppilaitosverkostona ratkaisemme koulutukseen ja työelämän tarpeisiin liittyviä kysymyksiä yhdessä.
 • Ammatillista etumatkaa
  • Sitoutumalla Pirkanmaalaisen ammatillisen koulutuksen ekosysteemin kehittämiseen takaamme ammatillisen etumatkan myös tulevaisuudessa.
 • Ammatillista etumatkaa
  • Sitoutumalla Pirkanmaalaisen ammatillisen koulutuksen ekosysteemin kehittämiseen takaamme ammatillisen etumatkan myös tulevaisuudessa.
 • Moninkertaistamme mahdollisuudet onnistua
  • Yhdessä oppilaitosjohdon ja sidosryhmien kanssa keskustellen olemme todenneet, että yhdessä toimien moninkertaistamme mahdollisuudet onnistua

Mitä Tyrskyssä tehdään?

 • Tiedotus ja viestintä
  Lisäämme työnantajien tietoisuutta uudistuneen ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksista.
 • Yhdenmukaiset käytännöt työelämälle
  Vahvistamme yhdenmukaista työelämän palveluprosessia Pirkanmaalla.
 • Jatkuva oppiminen
  Tuemme jatkuvaa oppimista työn ja koulutuksen nivelvaiheissa ja edistämme tutkinnon saavuttamista sekä työmarkkinakelpoisuutta.
 • Tuki, ohjaus ja erityinen tuki
  Kehitämme työelämässä tapahtuvan oppimisen tukimuotoja työpaikoille opiskelijoiden erilaiset ohjaustarpeet huomioivilla tavoilla.
 • Ekosysteemi
  Toimimme hankkeen aikana pirkanmaalaisen osaamisen kehittämisen ekosysteemin kokoavana tahona.

Tulokset

Vaikuttavaa yhteistyötä

 • Kehitämme ratkaisuja työelämän tarpeisiin yhdessä.
 • Olemme helposti työelämän tavoitettavissa.
 • Moninkertaistamme mahdollisuudet onnistua.

Palveluita työelämälle

www.tyoelamanrajapinta.fi 

Työelämän rajapinta -palvelut ja www.tyoelamanrajapinta.fi ovat näkyviä esimerkkejä yhteistyöstä. Sivuston kautta työnantaja voi ottaa yhteyttä esimerkiksi silloin kun hän tarvitsee työvoimaa, koulutusta nykyiselle henkilöstölle tai halutaan lisää tietoa siitä, millaista yhteistyötä oppilaitokset voisivat työyhteisölle tarjota.

Työantaja saa nyt yhteyden kaikkiin Pirkanmaan ammatillisiin oppilaitoksiin yhden lomakkeen kautta.

Pilotit työelämäyhteistyön kehittämisen välineenä

Uudenlaista yhteistyötä työelämän kanssa olemme tehneet pilottien avulla. Pilottien tarkoituksena on ollut testata uusia toimintatapoja, joiden avulla me oppilaitokset voisimme vastata työelämästä tulleisiin tarpeisiin. Olemme toteuttaneet yli 40 pilottia ja loppujulkaisuun olemme koonneet niistä 10.​

 • Täsmätyön työsalkku työelämäkäynneille​
 • Amismentorit opiskelijoiden tukena​
 • Työelämän tarpeisiin räätälöity rekrytointitapahtuma​
 • Täsmätyöstä ratkaisu osaajapulaan – Vieriohjausmalli​
 • Työpaikkaohjauksen tuki​
 • Opiskelijoiden toteuttamat projektit työelämälle​
 • Rekrytointiyhteistyömallin avulla vastaus työvoimapulaan​
 • Räätälöity koulutus työelämän tarpeisiin​
 • Työelämäyhteistyön toimintamalli: Sote-treffit​
 • Yhdenmukaiset digivälineet työelämäyhteistyössä​
 • Pilottien avulla olemme muun muassa auttaneet työnantajia rekrytoinnissa, kehittäneet täysin uudenlaisia työelämälle räätälöityjä koulutuksia, lisänneet ja syventäneet yhteydenpitoa työelämän kanssa sekä toteuttaneet työelämälle projekteja opiskelijatyönä.​

Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten yhteistyön kehittäminen. Lue tästä TYRSKY-hankkeen loppujulkaisu tai lataa omasi.

Työelämän rajapinta -palveluiden muotoiluprosessi yhdeksän koulutuksen järjestäjän ja asiakkaiden kesken talvella 2023.https://www.tyoelamanrajapinta.fi/muotoilemme-tyoelaman-rajapinta-palvelua-yhdessa-asiakkaiden-kanssa/

Yhteistyö oppilaitosten kanssa hyödyttää työelämää monella eri tavalla. Tyrskähdyksiä tehoviikolita https://www.tyoelamanrajapinta.fi/yhteistyo-oppilaitosten-kanssa-hyodyttaa-tyoelamaa-monella-eri-tavalla/

Kesto

Projekti toteutetaan ajalla 1.1.2021 – 31.8.2023.

Salkku

Päättyneet projektit.

Vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Päivi Kalliokoski Paivi.Kalliokoski@tampere.fi, Puh. 041 730 5808.