Vaccine – VET and COVID-era challenges in inclusion of special needs students ​

Projekti-idea kytkeytyy vahvasti pedagogiikan kehittämiseen; digitaalisten sisältöjen ja uuden teknologian hyödyntämiseen ammatillisessa koulutuksessa. ​Rahoittajana toimii Erasmus​+, ja päätoteuttaja on Kiipulasäätiö. Osatoteuttajia ovat Tredu sekä partnerit Itävallasta, Saksasta ja Italiasta​.

Erasmus+ logo
Kiipulasäätiön logo
Tredun logo

Vaccine – VET and COVID-era challenges in inclusion of special needs students

Tavoitteet ja toimenpiteet

Projekti-idea kytkeytyy vahvasti pedagogiikan kehittämiseen; digitaalisten sisältöjen ja uuden teknologian hyödyntämiseen ammatillisessa koulutuksessa. ​

Projekti on strategisesti merkittävä kokonaisuus, joka kohdentuu laajemmin ammatillisen koulutuksen hyviin toteutusmalleihin, kehittyvään verkkopedagogisiin toimintamalleihin, arviointiin ja opettajien osaamisen kehittämiseen erityistä tukea vaativien ammatillisten opiskelijoiden osalta. ​

Projekti jatkaa myös työtä, jota on aiemmin tehty erityisopiskelijoihin kohdentuvissa projekteissa kuten NEXTSTEP-projektissa (päättyi 2020).​

Tulokset

Projektin tiimoilta on toteutettu virtuaalista työryhmätyöskentelyä, workshoppeja ja kokouksia kansainvälisesti. Kaikilla Tredun kampuksilla on tehty intellectual output -työtä, johon ovat osallistuneet erityisopettajat Kalevasta, Hervannasta ja Santalahdentieltä.​

Ensimmäinen ”livekokous” ja opettajien LTTA-viikko pidettiin Italiassa maaliskuussa 2022. Tapaamisessa tuotettiin myös videohaastattelu- ja kuvamateriaalia projektiin.​

​Keväällä 2022 toteutettiin projektiin liittyvät haastattelut, joihin osallistuvat opiskelijat, opettajat ja johto. Parhaillaan tehdään hyvien käytäntöjen työpaketteja (pedagogiikka, digitaaliset apuvälineet ja sosiaalinen vuorovaikutus).​

​Keväällä 2023 toteutetaan toinen opettajien LTTA-jakso Tampereella yhdessä TAMKin kanssa sekä projektin levitystilaisuus.​

Kesto

Projekti toteutetaan ajalla 1.3.2021 – 31.5.2023.

Salkku

Päättyneet projektit.

Vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Ritva Klaavu​ Ritva.Klaavu@tampere.fi​, Puh. 050 5728707​.