Strategiarahoitus 2023: VIERKO – Vieraskielisen opetuksen kehittäminen

Strategiarahoituksella kehitetään pedagogisia malleja ja oppimateriaaleja vieraskielisen ammatillisen opetuksen, monipuolisten oppimisympäristöjen ja toimintamallien kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi. Rahoittajana toimii Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM). Projektin päätoteuttaja on Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda ja osatoteuttajina Tredu sekä 61 kumppanin verkosto.

OKM logo
Tredun logo

Strategiarahoitus 2023: VIERKO – Vieraskielisen opetuksen kehittäminen

VIERKO on verkostohanke, jota hallinnoi Keuda, Keski-Uudenmaan Koulutuskuntayhtymä. Mukana verkostossa on 62 koulutuksen järjestäjää.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Ammatillisen koulutuksen strategiarahoituksella kehitetään pedagogisia malleja ja oppimateriaaleja vieraskielisen ammatillisen opetuksen, monipuolisten oppimisympäristöjen ja toimintamallien kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi. Lisäksi samassa yhteydessä parannetaan kotimaisten kielten opetuksen tarjontaa ja laatua.

Verkostomaisen toimintatavan avulla jaetaan tietoa, osaamista ja hyviä käytäntöjä sekä kehitetään uusia materiaaleja kaikkien avoimeen käyttöön.

Tavoitteena on

  • S2-opetuksen laadun ja kielitaidon kartoittamisen kehittäminen.
  • Vieraskielisten osaamisen tunnistamisen kehittäminen.
  • Monikielisten opiskelijoiden kieli- ja viestintävalmiuksiin liittyvien OPVA opintojen kehittäminen.
  • Monimuotoisuuden kehittäminen työpaikalla tapahtuvassa koulutuksessa.

Tulokset

Projektin tulostavoitteet:

Projektissa kehitetään englanninkielisten opintosisältöjen tarjontaa (mm. pakolliset YTO-osa-alueet) ja vahvistetaan mahdollisuuksia kotimaisten kielten riittävään opiskeluun. Maahan muuttavan työvoiman kielitaidon turvaamiseksi molempien kotimaisten kielten koulutuksen tarjontaa ja laatua parannetaan.

Projekti hyödyntää jo luotuja hyviä käytäntöjä (esim. kielitietoinen opetus).

Projekti tuottaa aineistoja ja kokoaa käytänteitä, levittää niitä ja järjestää tarvittavia koulutustilaisuuksia koulutuksen järjestäjille ja sidosryhmille (mm. työpaikkaohjaajat).

Projektissa luotavat oppimateriaalit tulevat olemaan kaikkien koulutuksenjärjestäjien saatavilla Avointen oppimateriaalien kirjastossa aoe.fi.

Kesto

Projekti toteutetaan ajalla 14.12.2023 – 31.12.2024.

Salkku

Kestävä elämäntapa.

Vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Anne Haapalehto Anne.Haapalehto@tampere.fi, Puh. 050 5824103