Yhdessä Parasta - Valtakunnallinen koordinaatio

Projektin tehtävänä on yhtenäistää henkilökohtaistamisen ja työpaikalla järjestettävän koulutuksen prosesseja koulutuksen järjestäjätasolla sekä järjestäjien välillä. Rahoittajana toimii Opetushallitus (OPH). Yhteistyökumppaneina valtakunnallinen 76 oppilaitoksen verkosto.

Opetushallituksen logo pyöreä
Tredun logo

Yhdessä Parasta – Valtakunnallinen koordinaatio

Tavoitteet ja toimenpiteet

Projektin tehtävänä on yhtenäistää henkilökohtaistamisen ja työpaikalla järjestettävän koulutuksen prosesseja koulutuksen järjestäjätasolla sekä järjestäjien välillä.

Tavoitteena on, että asiakkaamme: opiskelijat ja työelämä saavat henkilökohtaistamisessa ja työelämässä oppimisen prosesseissa mahdollisimman yhdenmukaista palvelua.

Yhdessä Parasta kuuluu OKM:n Oikeus Osata ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelmaan.

Tulokset

Keväällä 2022 järjestettiin Yhdessä Parasta tapahtumaviikko, jossa kuultiin ammatillisen koulutuksen ilmiöistä, ideoista ja ihmisistä sekä opittiin käyttämään projekteissa luotuja toimintamalleja ja materiaaleja, kuultiin parhaita käytäntöjä ja verkostoiduttiin muiden osallistujien kanssa.

HOKS -osaaminen on lisääntynyt ja laatuerot tasaantuneet. Lisäksi HOKS:t ovat ohjeen mukaisesti tasalaatuisemmin tehtyjä ja dokumentoituja.

Keskeyttämisuhan alla olevat sekä erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat tunnistetaan paremmin opintojen eri vaiheissa.

Työelämässä oppimista suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä työelämän kanssa.

Kesto

Projekti toteutetaan ajalla 17.6.2020 – 31.8.2022.

Salkku

Päättyneet projektit.

Vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Päivi Kalliokoski Paivi.Kalliokoski@tampere.fi, Puh. 041 7305808.