Päihteettömyys Tredussa

Tredu on päihteetön oppilaitos.

Päihteillä tarkoitetaan kaikkia päihdyttäviä aineita kuten alkoholia, lääkkeitä ja huumeita sekä tupakka- ja nuuskatuotteita.

Järjestyssääntöjemme mukaan jokainen on velvollinen puuttumaan tilanteeseen, jos tekee päihteisiin liittyviä havaintoja.

Ehkäisevä päihdetyö

Ehkäisevä päihdetyö on osa Tredun arkea, opetusta ja oppimistilanteita sekä oppilaitoksen toimintatapoja ja -kulttuuria, joilla tuetaan opiskelijan tervettä kasvua ja kehitystä. Tredussa ehkäisevä päihdetyö näkyy myös päihdekasvatuksena eli päihde- ja pelihaittojen ennaltaehkäisynä koulutuksen, viestinnän ja vuorovaikutuksen keinoin.

Tredussa ehkäisevään päihdetyöhön kuuluu mm.

  • Terveen kasvun ja kehityksen tukeminen
  • Yhteistyö kotien kanssa
  • Turvallisen oppimisympäristön edistäminen
  • Yhteistyö päihdepalveluiden kanssa
  • Päihdeopetus ja -kasvatus
  • Yhteistyö ehkäisevän päihdetyön verkostojen kanssa

Ehkäisevä päihdetyö on yhteinen asia, jolla on merkitystä koko oppilaitosyhteisön turvallisuudelle ja yhteisöllisyydelle.

Tupakkatuotteet ammatillisessa koulutuksessa

Tupakkalain (L 549/2016 74 §) mukaan tupakkatuotteiden käyttö on kielletty ammatillista koulutusta ja lukio-opetusta antavien oppilaitosten sisä- ja ulkotiloissa sekä opiskelija-asuntoloissa ja niiden ulkoalueilla. Oppilaitoksen sisä-tai ulkotiloihin ei tupakkalain perusteella voida järjestää tupakointipaikkaa. Tupakkatuotteita ovat myös tupakkajäljitelmät, tupakan vastikkeet, nuuska sekä nikotiininesteet ja sähkösavukkeet. Nikotiinipussit ja -korvaushoitovalmisteet luokitellaan lääkelain mukaan itsehoitolääkkeeksi(< 4 mg) tai reseptilääkkeeksi(> 4 mg).

Tupakkatuotteiden käyttökielto koskee iästä riippumatta kaikkia opiskelijoita, oppilaitoksen henkilökuntaa ja vierailijoita. Kielto on voimassa aina, myös ilta-ja loma-aikoina.

Varhaisen puuttumisen malli

Kun huoli opiskelijasta herää,

  • tilanne selvitetään keskustelemalla opiskelijan kanssa.
  • otetaan tarpeen mukaan yhteyttä oman toimipisteen terveydenhoitajaan ja/tai kuraattoriin yhdessä opiskelijan kanssa.
  • alaikäisen kohdalla otetaan yhteys myös huoltajaan.

Opiskeluterveydenhuolto arvioi opiskelukykyä, tukitoimien tarvetta ja tekee hoitosuunnitelman yhdessä muun opiskeluhuollon kanssa. Tarvittaessa opiskelija ohjataan erityispalveluihin, silloinkin opiskelijaterveydenhuolto seuraa opiskelukykyä.

Toimien ensisijaisena tavoitteena on opiskelukyvyn tukeminen ja opiskelun esteiden poisto. Jos opiskelija ei sitoudu hoitoon ja päihdeongelma jatkuu, käynnistetään kurinpitotoimet kurinpito-ohjeen mukaisesti.

Hyödyllisiä linkkejä kotiväelle

Tietoa nuuskasta https://ehyt.fi/paihde-peli-info/nikotiinituotteet/nuuska/ 

Tietoa sähkösavukkeesta/vapesta https://ehyt.fi/paihde-peli-info/nikotiinituotteet/sahkosavukkeet/ 

Lapseni jäi kiinni nikotiinituotteen käytöstä-mitä minun pitäisi tietää https://ehyt.fi/paihde-peli-info/tukea-eri-elamantilanteisiin/lapseni-jai-kiinni-nuuskasta-mita-minun-pitaisi-tietaa/ 

Nikotiinituotteiden käytön ehkäisy ja lopettaminen https://ehyt.fi/paihde-peli-info/nikotiinituotteet/nikotiinituotteiden-kayton-ehkaisy-ja-lopetus/ 

Nuoret ja alkoholi-mitä kasvattaja on syytä tietää https://ehyt.fi/paihde-peli-info/tukea-eri-elamantilanteisiin/nuoret-ja-alkoholi-mita-kasvattajan-on-syyta-tietaa/ 

Nuori kiinnostuu alkoholista https://www.mll.fi/vanhemmille/vinkkeja-lapsiperheen-arkeen/nuori-kiinnostuu-alkoholista/ 

Tietoa kannabiksesta https://ehyt.fi/paihde-peli-info/huumeet/kannabis/ 

Mitä jos oma lapsi käyttää kannabista https://ehyt.fi/paihde-peli-info/tukea-eri-elamantilanteisiin/mita-jos-oma-lapsi-kayttaa-kannabista/ 

Puhu nuorelle kannabiksesta https://kannabishanke.fi/podcast/ 

Apua ja tukea https://paihdelinkki.fi/fi/tietopankki/vanhemmille/apua-ja-tukea/nuorelle 

Päihdeneuvonta https://ehyt.fi/paihde-peli-info/paihdeneuvonta/