Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus Tredussa

Meille yhdenvertaisuus tarkoittaa monimuotoisuuden ja kaikki mukaan ottavan toimintakulttuurin edistämistä. Noudatamme yhdenvertaisuusperiaatetta opiskelijavalinnassa, opiskelijan arvioinnissa, osallistamisessa, esteettömyydessä ja saavutettavuudessa. Teemme työtä syrjinnän, häirinnän, kiusaamisen ja epäasiallisen käyttäytymisen ehkäisemiseksi.

Tavoitteena on, että tasa-arvo ja yhdenvertaisuus on luonteva osa opetusta jokaisen alan arjen kohtaamis-, oppimis- ja
ohjaustilanteita

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusfoorumi

Jokainen tredulainen, niin opiskelija kuin työntekijä, voi osallistua tasa-arvo ja yhdenvertaisuusfoorumiin ja tuoda oman asiansa foorumin asialistalle. Foorumi on avoin myös opiskelijoiden kotiväelle. Lue lisää Moodlesta. Foorumilla keskustelemme ajankohtaisista asioista, asialistalle tuoduista aihepiirin asioista, seuraamme tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteiden toteutumista ja kehitämme toimintaa. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuusfoorumi järjestetään kolme kertaa lukukaudessa.

Esteettömyys

Esteetön rakennus on kaikille käyttäjille toimiva ja turvallinen. Esteettömässä rakennuksessa otetaan huomioon liikkumisen helppouden lisäksi myös näkemis- ja kuulemisympäristön esteettömyys.

Tredun uudis- ja saneerauskohteissa rakennusten piha- ja oleskelualueet suunnitellaan ja rakennetaan niiden käyttötarkoituksen, käyttäjämäärän ja kerrosluvun edellyttämällä tavalla siten, että esteettömyys ja käytettävyys otetaan huomioon.

Olemassa oleviin rakennuksiin on tehty kattavia esteettömyyskartoituksia. Kartoitusten pohjalta rakennusten esteettömyysasioita on parannettu merkittävästi. Esteettömyyskartoituksia ja ympäristöjen parantamisia jatketaan edelleen.

Saavutettavuus

Saavutettavuus on digitaalisten palveluiden esteettömyyttä. Oppilaitoksen saavutettavuusvaatimukset koskevat koulujen verkkosivuja, koulujen käyttämiä digitaalisia palveluita, kuten opiskelijahallinto-ohjelma Wilmaa ja oppimisalusta Moodlea.
Saavutettavuusvaatimukset eivät koske oppilaiden tai opiskelijoiden tekemiä digitaalisia materiaaleja tai
palveluja, joita käytetään määräaikaisesti osana opetusta.

Tredussa saavutettavuus toteutetaan käymällä läpi keskeiset sähköiset järjestelmät: MultiPrimus-perhe,
Moodle, O365, osaava.tredu.fi yhteistyössä ATK-palveluiden ja kaupungin tietohallinnon kanssa sekä
tiedottamalla saavutettavuusdirektiivistä opettajille ja henkilöstölle sekä Tredun www-sivuilla. Lisätietoa
saavutettavuudesta: https://vm.fi/saavutettavuusdirektiivi