Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja
Hae
Valikko
a a

Työelämässä oppiminen

Oppiminen työpaikalla on parhaimmillaan voimavara, joka kehittää työyhteisöä. Yhteistyössä oppilaitoksen kanssa työpaikalla voidaan paitsi kouluttaa tulevaisuuden osaajia, myös saada uutta tietoa ja osaamista omaan organisaatioon.

Työpaikkaohjaajan, opettajan ja koko työyhteisön hyvä yhteistyö on ammatillisessa koulutuksessa onnistumisen tae. Me Tredussa vastaamme koulutuksen tavoitteellisuudesta, ohjauksesta ja arvioinnista. Työpaikkaohjaajan vastuulla on opiskelijan edistymisen seuraaminen ja oppimisen ohjaaminen työpaikan toimintoihin ja ammatin hallintaan työpaikan toiminnan mukaan.

Työpaikalla opiskelija voi hankkia osaamista joko kokonaan oppisopimukseen tai koulutussopimukseen perustuen tai yhdistellä näitä joustavasti opintojensa aikana.

Oppisopimuksen tai koulutussopimuksen tekeminen edellyttää, että työpaikalla on riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa sekä tarpeelliset työvälineet. Tärkeää on myös ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilöstö, josta nimetään opiskelijalle vastuullinen työpaikkaohjaaja.Koulutussopimus

Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija ei ole työsuhteessa, eikä hänelle makseta palkkaa tai muuta vastiketta. Koulutussopimus tehdään kirjallisesti jokaiselle opiskelijalle yksilöllisesti tutkinnon osa tai sitä pienempi kokonaisuus kerrallaan.

Koulutussopimus tehdään koulutuksen järjestäjän ja työpaikan edustajan välillä ja sopimus annetaan tiedoksi opiskelijalle.

Koulutussopimustyöpaikan tarjoajalla on velvollisuus seurata opiskelijan osaamisen kehittymistä ja ryhtyä toimenpiteisiin silloin, kun opiskelijan suunniteltua osaamista ei pystytä saavuttamaan. Hän myös raportoi koulutuksen järjestäjälle opiskelijan osaamisen hankkimisen toteutumisesta.


Oppisopimus

Oppisopimuskoulutus on työsuhteiselle sopiva koulutusmuoto. Työtehtävien tulee vastata tutkinnon vaatimuksia ja näin opiskelu hyödyttää sekä työantajaorganisaatiota että opiskelijaa itseään.

Oppisopimuskoulutuksessa osaaminen hankitaan työpaikalla käytännön työtehtävissä ja osaamista täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä.

Oppisopimuskoulutus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen, sekä työnantajan ja koulutuksen järjestäjän sopimukseen. Opiskelija on päätoiminen työntekijä ja saa työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta, jos koulutuksesta aiheutuu työantajalle kustannuksia. Koulutuksen järjestäjä ja työnantaja sopivat korvauksen maksamisesta.

Oppisopimuksella voidaan opiskella koko tutkinto, tutkinnon osa tai muu ammatillista osaamista syventävä tai täydentävä koulutus.

Oppisopimuksesta saatavat hyödyt

  • Työnantaja-oppisopimuksella voit rekrytoida uutta työvoimaa
  • kouluttaa henkilöstöäsi uusiin työtehtäviin
  • laajentaa työntekijäsi osaamista

Työnantajana saat

  • maksuttoman koulutuksen työntekijällesi
  • koulutuskorvausta 0 -150 €/kk
  • palkkatukea työttömän tai irtisanomisuhan alla olevan työntekijän palkkaamiseen. Harkinnanvaraisen tuen määrittelee TE-toimisto.

Yrittäjän oppisopimus

Oppisopimuskoulutus on yrittäjälle hyvä tapa kehittää yritystään ja omaa osaamistaan käytännönläheisesti.Opiskeltava tutkinto voi olla ammattialaasi tai yrittäjyyteen liittyvä tutkinto, esimerkiksi yrittäjän ammattitutkinto.

Kun hakeudut oppisopimuskoulutukseen, tarvitset ohjaajaksesi mentorin. Mentorina toimii toinen kokenut yrittäjä. Voit löytää mentorisi omista verkostoistasi tai hakemalla mentoria Hyvä Diili-mentoripankista.

Kysy lisää oppisopimuksesta

Tredun oppisopimuspalvelut
sähköposti if.erepmat@sumipos.ippo
puhelin 03 5654 7999
L-rakennus, 4 krs.
postiosoite Tredu/Oppisopimuspalvelu, PL 217, 33101 Tampere
33720 Tampere