Työllistymisen tueksi

Tredusta löytyy monia mahdollisuuksia kehittää osaamista ja edistää työllistymistä! Tarjoamme eri pituisia nopeasti työllistäviä koulutuksia työllistäville aloille ja meillä voi opiskella tutkintoja ja tutkinnon osia myös työvoimakoulutuksena. Myös opinnollistaminen on meidän kauttamme mahdollista. Opiskeluvaihtoehtoja vielä pohtivalle voimme järjestää uraohjausta.

Työllistymisen tukea Tredusta

 • Tutkinnon osat työllistäville aloille

  Työnhakijalle yksi tapa päästä nopeasti työelämään on lähteä liikkeelle tutkinnon osalla, jonka avulla voi päivittää tai hankkia uutta osaamista. Työelämässä tapahtuvan oppimisen aikana opiskelijalla on mahdollisuus vakuuttaa työnantaja soveltuvuudestaan alalle ja työpaikkaan. Tutkinnon osan jälkeen työnhakijalla on mahdollisuus työllistyä suoraan tai jatkaa opintoja ja suorittaa koko tutkinto esimerkiksi oppisopimuksella.

  Löydät tutkinnon osaan johtavat koulutuksemme koulutushausta

  Työvoimakoulutus

  Tredussa alkaa työvoimakoulutuksia eri aloille kuukausittain. Työvoimakoulutus onkin houkutteleva vaihtoehto yli 20-vuotiaalle työnhakijalle. Työvoimakoulutuksen aikana rakentuu polku yritykseen ja koulutuksen aikana saa korotettua työttömyysetuutta. Hakeutuminen työvoimakoulutuksiin tapahtuu aina TE-palveluiden kautta.

  Haussa olevat työvoimakoulutukset löydät hakusanalla ”Tredu” TE-palveluiden sivulta

  Oppimiskylissä voi suorittaa työvoimakoulutuksena myös tutkinnon osia.

  Lue lisää oppimiskylistä täältä

  Ammatillinen osatutkinto yksilöllisesti

  Ammatillinen perus- tai ammattitutkinto tai tutkinnon osa on mahdollista suorittaa myös yksilöllisenä työvoimakoulutuksena. Tämä koulutusmalli on suunnattu pirkanmaalaisille työttömille ja työttömyysuhan alaisille 20 vuotta täyttäneille työnhakijoille. Se sopii esimerkiksi henkilöille, jotka eivät pääse muuta väylää pitkin koulutukseen. Koulutuksen kesto on yksilöllinen (maksimiaika 18 kk).

  Lue lisää Te-palveluiden sivuilta: Ammatillinen osatutkinto yksilöllisesti

  Kysy lisää:

  Opinto-ohjaaja
  Erja Kurri
 • Oppisopimuskoulutus voi tukea työllistymistä, jos työnhakijan tulee laajentaa tai syventää aiempaa osaamistaan tai opiskella alan perusteet esimerkiksi alanvaihdon yhteydessä. Oppisopimus yhdistää palkkatyön ja opiskelun sekä mahdollistaa koko tutkinnon, tutkinnon osien tai tutkinnon osaa pienempien kokonaisuuksien opiskelun opiskelijan tarpeiden mukaisesti. Työttömän työnhakijan palkkatukimahdollisuus kannattaa selvittää ennen oppisopimuksen solmimista.

  Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta

 • Opinnollistaminen tarkoittaa sitä, että jo olemassa oleva tai uusi osaaminen tunnistetaan ja tehdään näkyväksi myöntämällä siitä todistus. Osaaminen voi olla hankittu esimerkiksi kuntouttavassa työtoiminnassa, työkokeilussa tai palkkatuetussa työssä ja olemassa olevan osaamisen voi osoittaa näytöllä näissä työympäristöissä käytännön työtehtävissä. Todistus esimerkiksi opinnollistamalla suoritetusta osatutkinnosta voi avata oven työpaikkaan tai innostaa opiskelemaan lisää.

  Opinnollistamalla osatutkinto – palvelu toteutetaan osana työnhakijan työllistymistä edistävää palvelua. Palvelun tavoitteena on, että työnhakija hankkii osaamisen, suorittaa tutkinnon osasta näytön ja saa siitä todistuksen. Työttömän työnhakijan status ja etuudet eivät muutu opinnollistamisen seurauksena. Opinnollistaminen voidaan käynnistää joustavalla aikataululla ja sen kesto on yleensä 2-6 kuukautta.

  Ota rohkeasti yhteyttä, niin kerromme mielellämme lisää! Löydät opinnollistamisen yhteyshenkilöt täältä.

  Miten opinnollistaminen etenee työllistymistä edistävän jakson aikana?

  1. Työnhakijalla on kiinnostus ja tarve opinnollistamiselle

  Työllisyyden hoidon toimijalta varmistetaan, että opinnollistaminen on mahdollista. Tämän jälkeen OMA-valmentaja tai muu vastuuhenkilö sopii työpaikan kanssa opinnollistamisen käynnistämisestä osana työllistämistä edistävää jaksoa.
  Seuraavaksi työpaikan ohjaaja tai OMA-valmentaja ottaa yhteyttä oppilaitoksen yhteyshenkilöön.

  Tredun alakohtaiset yhteyshenkilöt löytyvät täältä.

  Työnhakija, työpaikan edustaja ja oppilaitoksen edustajat keskustelevat työpaikan työtehtävistä ja suunnittelevat minkä tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin työtehtävät sopivat.

  2. Oppimisympäristön kartoitus

  Työpaikalla tehdään oppimisympäristön kuvaus valittuun tutkinnon osaan, jos sitä ei ole aiemmin tehty. Opinnollistajalle nimetään opinnollistamista ohjaava henkilö työpaikalta.

  3. Työpaikan soveltuvuuden arviointi, HOKS-keskustelu ja perehdyttäminen tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin

  Oppilaitoksen edustaja on yhteydessä työpaikkaan ja varmistaa työpaikan soveltuvuuden opinnollistamiseen. Hän laatii opinnollistajalle henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS). HOKSissa tunnistetaan aikaisempi osaaminen ja tehdään yhdessä suunnitelma puuttuvan osaamisen hankkimiseksi. Samalla määritellään opinnollistamisen kesto.

  Oppilaitoksen edustaja perehdyttää opinnollistajan näytön suunnitteluun ja varmistaa työpaikan ohjaajan arviointiosaamisen.

  4.Osaamisen hankkiminen ja osaamisen kehittymisen dokumentointi

  Opinnollistajalla on käytössään HOKS, jonka mukaan hän hankkii ja seuraa osaamisensa kehittymistä opinnollistamisen aikana. Työpaikan ohjaaja ja opinnollistaja käyvät palaute- ja ohjauskeskusteluja sovitusti esim. viikoittain, ja seuraavat sekä dokumentoivat osaamisen kertymistä.

  5. Osaamisen osoittaminen ja arviointi sekä todistus suoritetusta tutkinnon osasta

  Oppilaitoksen edustaja varmistaa opinnollistajan näyttövalmiuden sekä työpaikan ohjaajan arviointiosaamisen.

  Työpaikan ohjaajalla ja opinnollistajalla on käytössään oppilaitoksen näyttösuunnitelma- ja arviointilomakkeet. Opinnollistaja tekee näyttösuunnitelman saamansa perehdytyksen perusteella, dokumentoi osaamistaan ja tekee itsearviointia sovitulla tavalla näytön aikana.

  Työpaikan ohjaaja toteuttaa arviointia, antaa palautetta ja kirjaa huomioita näytön aikana. Näytön päättyessä työpaikan ohjaaja tekee koonnin näytön arvioinnista. Oppilaitoksen edustaja ja työpaikan ohjaaja käyvät arviointikeskustelun, jonka tuloksena opinnollistaja saa arvioinnin näytöstä. Oppilaitoksen edustaja vastaa siitä, että osaamisen arviointi ja dokumentointi tehdään määräysten mukaisesti. Hyväksytystä näytöstä oppilaitos antaa todistuksen suoritetusta tutkinnon osasta.

  6. Jatko-ohjaus

  Opinnollistaja ja työpaikan ohjaaja, OMA-valmentaja tai muu vastuuhenkilö keskustelevat opinnollistajan jatkosuunnitelmista, työllistymisestä ja opiskelumahdollisuuksista. Tredun uraohjauspalvelut ovat käytettävissä koulutusvaihtoehtojen ja koulutuspolun suunnittelussa.

  Ohje työpaikoille opinnollistamisen ohjaamiseen

 • Uraohjauspalvelut tarjoaa henkilökohtaista ohjausta sekä palveluita itselle sopivan, työllistävän koulutuspolun löytämiseen.

  Uraohjaus tarjoaa henkilökohtaista ohjausta koulutusvaihtoehtoja sekä urapolkua pohtivalle hakijalle. Uraohjauksen avulla voi tutustua eri koulutusvaihtoehtoihin, opintojen rahoitukseen, työllistäviin ammatteihin ja niihin johtaviin koulutuspolkuihin. Uraohjaus auttaa hakijaa löytämään polun ammattitaitonsa kehittämiseen tai ammatin vaihtoon. Uraohjaus kestää 1-5 tapaamiskertaa.

  Ilmoittaudu uraohjaukseen täältä

  Lisätietoa: tredu.uraohjaus@tampere.fi

 • Tehostettu osaamiskartoitus vieraskielisille

  Kuntakokeilun piirissä olevilla Maahanmuuttajien osaamiskeskuksen asiakkailla on mahdollisuus päästä tehostettuun osaamiskartoitukseen. Ilmoittautuminen tehdään OMA-valmentajan kanssa alla olevasta linkistä.

  Tehostettuun osaamiskartoitukseen ilmoittautuminen

  Lisätietoa: tredu.oske@tampere.fi

  Tredun vieraskielisten uraohjaus

  Uraohjauksessa asiakas saa ohjausta, kun hän suunnittelee ammatillisen koulutuksen aloittamista tai tulevaa työuraa. Uraohjaus on tarkoitettu kaikille vieraskielisille, jotka suunnittelevat opiskelua ammatillisessa koulutuksessa. Vieraskielisten uraohjauksesta saa apua myös suomen kielen koulutusten löytämiseen.

  Uraohjaajaa voi tavata Tredun toimipisteissä, International House Tampereen (Rautatienkatu 10) tiloissa tai Teamsissa.

  Ota yhteyttä: tredu.iht@tampere.fi

  Vieraskieliset kuntakokeilun asiakkaat

  Kuntakokeilun asiakkaille on ura- ja opinto-ohjausta tarjolla Maahanmuuttajien osaamiskeskuksessa, eli OSKE:ssa.

  Ota yhteyttä: tredu.oske@tampere.fi

Hyödyllistä tietoa ja apua työllistymisen tueksi