Aivotutkija Mona Moisalan vinkeillä parempaa palautumista

Aivotutkija Mona Moisala

Aivotutkija, työterveyspsykologi Mona Moisala kertoi aivotaidoista Tredun järjestämässä SOTE-alan Tulevaisuusfoorumissa 10.10.

Palautumishetkiä tarvitaan työpäivän lomassa

Aivotutkija Mona Moisala kehottaa ottamaan työpäivän aikana huomioon, kuinka aivomme luontaisesti toimivat. Pystymme keskittymään syvästi rajatuksi ajaksi ja tarvitsemme palauttavia taukoja jo työpäivän lomassa. Palautumista ei voi jättää toimenpiteeksi, joka tehdään vasta työpäivän päätyttyä.

Vireystilamme vaihtelee päivän mittaan. Vireystiloja kannattaa havannoida ja reagoida niihin. Väsähtänyt mieli tarvitsee palauttavan tauon, eikä pakottamista työn äärelle. Työstä irrottavat lyhyet mikrotauotkin edistävät palautumista.

Mieli on välillä kuin villihevonen, opettele suitsimaan sitä lempeästi.

Aivotutkija Mona Moisala

Varjele syvällistä työskentelyä

Työpäiviin tulee luoda tasapainoa nopean reagoinnin ja syventyvän työskentelyn välille. Jos tästä ei ole tietoinen, nykyinen työelämä ohjaa meidät vain nopeasti reagoivaan ja pinnalliseen tapaan tehdä työtä. Keskittymistä vaativaa syvätyötä tulee varjella ja sille tulee varata aikaa vailla huonoa omaatuntoa. Keskittyvän työnteon avulla työntekijä säilyttää hallinnantunteen työhönsä ja hänen on helpompi kiinnittyä työn myönteiseen sisältöön, kuten työn merkityksellisyyteen.

Multitaskaaminen, eli näennäinen pyrkimys tehokkuuteen ja usean työtehtävän tekemiseen samaan aikaan, kuormittaa aivoja ja tuottaa palautumiskuormaa vapaa-ajalle.

Ota keskittyminen haltuun, koskaan ei ole liian myöhäistä!

 • Valitse tilanteet, joissa jatkossa vältät multitaskaamista, esim. etäpalaverit.
  • Kun tulee hiljainen odotuksen hetki, älä tartu puhelimeen, vaan ole ajatustesi kanssa.
   • Älä ole jatkuvasti ja heti tavoitettavissa, mikäli työtehtävät eivät tähän aidosti pakota.
    • Varjele kollegoidesi työrauhaa. Pohdi onko oikeasti syytä keskeyttää, jos tiedät toisen tekevän keskittynyttä työtä. Keskeyttämisesi voi viedä kollegalta 20 minuuttia keskittynyttä työaikaa.
     • Aivot ovat muokkautuva elin, joten aivotaitoja voi alkaa harjoitella koska vain. Oppiminen ei ole liian myöhäistä, vaikka keskittyminen olisi nyt hyvin vaikeaa.

      Tunnista nouseva stressi, vähennä painetta

      Moisala kehottaa itsetuntemuksen kasvattamiseen. Kun huomaa omien ensimmäisten stressireaktioiden nousevan, kannattaa laskea vaatimuksia ja odotuksia itseään kohtaan. Tyypillisiä ensimmäisiä stressireaktioita ovat ärtyminen, väsymys työpäivän jälkeen, univaikeudet, fyysiset oireet ja mielialan lasku.

      Työpäivän aikana ja jälkeen palauttavimpia toimia ovat yhdessä nauraminen, kehon liikuttaminen, yhteys toisiin, ikkunasta ulos katselu ja luonnossa oleilu. Aivot palautuvat, kun tekee asioita, jotka rauhoittavat, saavat uppoutumaan, opettavat uutta ja ovat hauskoja, mutta hieman haastavia.  

      Paras työntekijä on hetkittäin saamaton; hän jaksaa paremmin ja pystyy työskentelemään keskittyneesti.

      Aivotutkija Mona Moisala

      Kaikilla on vastuu omista ja työyhteisön aivotaidoista

      Vastuu työ- ja opiskeluhyvinvoinnista jakaantuu yksilön, työyhteisön ja yhteiskunnan kesken. Yksilöinä voimme kehittää aivotaitojamme, työyhteisö voi kehittää aivoystävällisiä työtapoja ja esihenkilö voi näyttää hyvää esimerkkiä työskentelytavoillaan. Yhteiskunnan tasolla on tärkeää tarkastella ihmiskuvaa, sitä millaisena pidetään tehokasta työntekijää – onko hän välillä näennäisellä joutokäynnillä, vai onko hän aina saavutettava ja heti reagoiva.