Ankkuri-toiminta tukee hyvinvointia ja ehkäisee rikoksia

Tredun opiskelijoita oppilaitoksen aulassa

Ankkuritoiminnasta apua ja tukea II asteelle -hanke järjesti ke 10.4. Hepolamminkadun toimipisteen auditoriossa opiskelijoiden huoltajille ja kotiväelle suunnatun Meidän nuorten turvallinen arki -tilaisuuden.

Monet toimijat nuorten asialla

Tilaisuudessa olivat mukana Pirkanmaan Ankkuritiimin poliisi, Nuorisopalvelut, Tredun School to belong -hanke ja Tampereen vanhemmat ry. Tilaisuudessa kuultiin poliisin ajankohtaista tilannetietoa, kuulumisia erityisnuorisotyöstä Tampereen kaduilla, Tredun nuorten ajatuksia oppilaitosturvallisuudesta ja nostoja huoltajilta kerätystä kyselystä. Paikalla oli 20–30 huoltajaa ja Tredun henkilöstöä. Tilaisuutta seurasi moni huoltaja myös Teamsillä.

Monipuolista tukea kehitetään

Tilaisuuden tärkeimmät viestit huoltajille olivat:

  • Suurin osa nuorista voi hyvin
  • Pirkanmaalla tehdään laajaa, moniammatillista työtä niiden eteen, jotka voivat huonosti
  • Oppilaitoksilla on hankkeita, jotka kehittävät henkilöstön osaamista sekä yhteistyötä eri tahojen välillä.
  • Nuoriso-ohjaajat kohtaavat nuoria ja ovat läsnä oppilaitoksen arjessa. Nuorten kanssa puhutaan kaikesta.
  • Aikuiset toimivat yhdessä nuorten hyväksi. Eri tahojen osaamista ja panosta tarvitaan!

Opiskelijoille turvaa tuovat tutut ihmiset

Nuoret kertoivat oppilaitosturvallisuutta kartoittavassa kyselyssä, että opiskelijoille turvan tuntua luovat kaverit, ystävät, hyvä porukka, opettajat ja oppilaitoksen muut aikuiset. Myös hyvä ryhmähenki ja ilmapiiri sekä lukitut ovet koettiin turvallisuuden tunteen luojaksi.  

Ankkuritoiminta ehkäisee rikoksia

Ankkuritoimintaa toteutetaan moniammatillisissa ankkuritiimeissä. Mukana voi olla asiantuntijoita mm. poliisista, sosiaali-, terveys-, koulu- tai nuorisotoimesta. Ankkuritoiminta edistää nuorten hyvinvointia ja ehkäisee rikoksia. Ankkuritiimi tapaa nuoren ja hänen huoltajansa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta nuorta voidaan tukea tarkoituksenmukaisesti ja tarvittaessa ohjata oikean avun tai tuen piiriin. Ankkuripuhutukset ovatkin tehokas tapa estää rikosten uusiutumista. Tampereella ankkuritiimin rinnalla ja täydentävänä toimena on RISU-tiimi. RISU-tiimin tavoitteena on alle 18-vuotiaiden rikoksentekijöiden rikoskierteen katkaiseminen, nopea puuttuminen lähisuhde- ja perheväkivaltaan sekä tarkoituksenmukaisen avun ja tuen piiriin ohjaaminen.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija

Sirpa Saari