Ankkuritoiminta laajenee toiselle asteelle – Tavoitteena turvallinen arki

Ankkuritoimintaa Tredulla hoitavat projektipäällikkö Sirpa Saari, nuoriso-ohjaaja Inka Hyvönen, hankekoordinaattori Antti Viitasalo, hankekoordinaattori Jussi Palovaara, nuoriso-ohjaaja Heli Sillman sekä hankekoordinaattori Riitta Simniceanu.

Ankkuritoimintaa Tredulla hoitavat projektipäällikkö Sirpa Saari, nuoriso-ohjaaja Inka Hyvönen, hankekoordinaattori Antti Viitasalo, hankekoordinaattori Jussi Palovaara, nuoriso-ohjaaja Heli Sillman sekä hankekoordinaattori Riitta Simniceanu. 

Pirkanmaalla toimii moniammatillinen ankkuritiimi, jonka toiminnan tarkoituksena on puuttua jo varhaisessa vaiheessa lasten ja nuorten rikollisuuteen ja väkivaltaan, sekä tehdä ennaltaehkäisevää työtä. Ankkuritoiminnan painopiste on tähän asti ollut alle 15-vuotiaissa nuorissa, mutta tänä syksynä ankkuritoiminta laajenee Pirkanmaalla myös toiselle asteelle. Hankkeessa luodaan vakiintunutta ja moniammatillista yhteistyötä ankkuritoimijoiden ja oppilaitosten henkilökunnan välille.  

Tredu mukaan ankkuritoimintaan 

Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa on tänä syksynä alkanut Ankkuritoiminnasta apua ja tukea II asteelle -hanke. Hankkeen tavoitteena on jalkauttaa ankkuritoimintaa koko toiselle asteelle, eli tavoittaa 15–17-vuotiaita nuoria.  

– Ankkuritoiminnan keskiössä on nuorten hyvinvointi, mutta haluamme lisätä koko henkilöstön turvallisuudentunnetta, tuoda toimintaohjeita paremmin kaikkien tietoisuuteen ja parantaa ja helpottaa nuorten osallisuutta, toteaa hankkeen projektipäällikkö Sirpa Saari. – Yhdessä toimien voimme lisätä turvallisuuden tunnetta koko toisella asteella.  

Hankkeessa ovat mukana myös Tampereen kaupungin lukiokoulutus sekä kumppaneina Kalevan lukio, Lempäälän lukio, Kangasalan lukio ja Ylöjärven lukio.  

Moniammatillista toimintaa 

Ankkuritiimiin kuuluvat poliisin lisäksi niin erityisnuorisotyö, sosiaalipäivystys kuin sovittelutoimistokin. Tiimin tavoitteena on tavata ja kohdata nuori ja hänen huoltajansa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta nuori voidaan ohjata oikean avun tai tuen piiriin.  

Oppilaitokset ovat tärkeä osa toiminnan kokonaisuudessa. Pyrimme kasvattamaan Tredun henkilökunnan osaamista, jotta edistämme nuorten hyvinvointia, teemme varhaista puuttumista ja ennaltaehkäisemme rikoksia yhä paremmin. Lisäksi hankkeessa pyritään parantamaan eri tahojen välistä tiedotusta, viestintää ja yhteistyötä.   

Välitämme, tutkimme ja toimimme  

Hankkeessa työskentelee kolme hankekoordinaattoria, jotka jalkautuvat Tredun toimipisteisiin ja keräävät tietoa aloilta hankkeen ensimmäisessä vaiheessa. Joulukuussa käynnistyy ns. RoadShow, jossa vieraillaan kaikissa Tredun toimipisteissä tarkoituksena tavata alojen ja toimipisteiden opiskelijoita ja henkilökuntaa. 

Tärkeänä ja näkyvänä osana hanketta Treduun on saatu myös kaksi uutta nuoriso-ohjaajaa, jotka kohtaavat opiskelijoita ja ovat läsnä nuorten iloissa ja suruissa. Nuoriso-ohjaajat toimivat kampuksilla niin henkilöstön kuin nuortenkin tukena.  

Hanketta rahoittaa Opetushallitus. Hanke kestää 1.9.2023–31.7.2025.  

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija

Sirpa Saari