Antti ja Airi Soljan säätiöltä 150 000 euroa Tredulle oppisopimuskoulutuksen kehittämiseen

Antti ja Airi Soljan säätiö ja Tampereen seudun ammattiopisto Tredu allekirjoittivat sopimuksen yhteistyöstä käsityövaltaisten oppisopimuskoulutusten kehittämiseen. Yhteistyön tavoitteena on tukea sellaisia opiskelijoita, joilla on vaikeuksia saada oman koulutusohjelman mukaista oppisopimuspaikkaa. Taloudellisen tuen tavoitteena on kannustaa yrityksiä palkkaamaan opiskelijoita.

Antti ja Airi Soljan Säätiön Tredulle lahjoittama avustus ohjataan sellaisille työnantajille, jotka ottavat koulutusohjelmaan opiskelijan, jolla on haasteita oppimisessa ja oppimistulosten saavuttamisessa. Tuen tarpeessa olevia opiskelijoita kartoitetaan käsityövaltaisilta aloilta.

Kädentaitojen opiskelun arvostusta halutaan lisätä

Antti ja Airi Soljan säätiön tarkoituksena on tukea oppisopimuksella annettavaa koulutusta ja mahdollistaa perinteisen mestari-, kisälli- ja oppipoikatradition jatkumista. Säätiö haluaa myös lisätä kädentaitojen opiskelun yleistä arvostusta Suomessa.

Oppisopimuskoulutus on loistava tapa yhdistää työ ja opiskelu joustavasti opiskelijan ja työnantajan tarpeet huomioon ottaen. Suurin osa oppimisesta tapahtuu työpaikalla ja osaamista osoitetaan käytännössä näyttöjen avulla. Opiskelijalle maksetaan työstä myös TES:n mukaista palkkaa.

Säätiön kanssa toteutettavan yhteistyön avulla kehitetään opiskelijan osaamista ja työelämävalmiuksia käytännönläheisesti työssä oppimalla. Opintojen suorittaminen työn ohella voi mahdollistaa myös pidempiaikaisen työllistymisen. Yhteistyökokeilu kestää kolme 12 kuukauden jaksoa alkaen 1.7.2023 ja päättyen 30.6.2026. Säätiö lahjoittaa Tredulle kullekin 12 kuukauden jaksolle 50 000 euroa.

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu tarjoaa oppisopimusmahdollisuutta kaikkiin ammatillisiin tutkintoihin.

Allekirjoitustilaisuudessa läsnä olivat Tredun johtaja Kirsi Viskari, lehtori Mika Uronen, säätiön asiamies Markku Seppälä ja säätiön puheenjohtaja Jaakko Solja.

Lisätietoja:

Yhteistyöhön ja oppisopimukseen liittyvissä asioissa: Liisa Klinge, liisa.klinge@tampere.fi
Koulutuksen sisältöön liittyvissä asioissa: Mika Uronen, mika.uronen@tampere.fi
Antti ja Airi Soljan säätiö: Jaakko Solja, jaakko.solja@gmail.com
Markku Seppälä, tavastia.consulting@gmail.com

Lue lisää oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksista Tredussa: https://www.tredu.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus /

Lue lisää Antti ja Airi Soljan säätiöstä: https://www.anttijaairisoljansaatio.fi/