Entä jos työttömyyttä ei olisikaan? – Tredu ja Stadin AO valoivat yhdessä tulevaisuususkoa SuomiAreenalla

Tredu SuomiAreenalla 2024

Tredu esiintyi jälleen SuomiAreenalla, tällä kertaa yhteistyössä toisen Suomen suurimman, Stadin AO:n kanssa.

Paneelimme otsikko kuului ”Entä jos työttömyyttä ei olisikaan” ja siinä käsiteltiin ammatillisen koulutuksen keinoja tulevaisuususkoon. Keskusteltiin osaamisen elinikäisestä kehittämisestä, koulutuksen kestävästä kehityksestä sekä elintärkeistä kulmista: hyvinvoinnista sekä yrittäjyyskasvatuksesta. Lavalle nousivat apulaispormestari Johanna Laisaari Helsingin kaupungilta, kehittämispäällikkö Kaisa Luhtala Tredusta, Helsingin kaupungin ammatillisen koulutuksen päällikkö, Stadin AO:n johtava rehtori Maria Sarkkinen Helsingin kaupungilta sekä johtava asiantuntija Minna Ylikännö ja alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen työ- ja elinkeinoministeriöstä. Energian paneeliin varmisti sen juontaja, Tredun oma Kaisu Paloheimo.

Timantteina loistivat ja suurimmat suosionosoitukset saivat omat liiketoiminnan opiskelijamme, NY-yrittäjätrio The Shameless. Kuinka upeita tulevaisuuden tekijöitä Tredusta löytyykään!

Lue alempaa Helsingin viestinnän kooste tilaisuudesta. Koko paneelin voit myös katsoa MTV Katsomosta.

The Shameless SuomiAreenalla

NY-trio The Shameless

Entä jos työttömyyttä ei olisikaan – ammatillisen koulutuksen asiantuntijapaneeli SuomiAreenassa

Ammatillisella koulutuksella on keskeinen rooli tulevaisuuden muovaamisessa. Toimintaa ja koulutuksia kehitetään jatkuvasti työelämän tarpeita kuunnellen ja tutkimustietoa hyödyntäen. Torstaina 27.6. SuomiAreenan lavalle nousivat apulaispormestari Johanna Laisaari Helsingin kaupungilta, kehittämispäällikkö Kaisa Luhtala Tredusta, Helsingin kaupungin ammatillisen koulutuksen päällikkö, Stadin AO:n johtava rehtori Maria Sarkkinen Helsingin kaupungilta sekä johtava asiantuntija Minna Ylikännö ja alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Paneelikeskustelun aluksi näytettiin video, jossa ammatillisen koulutuksen opiskelijat kertoivat unelmistaan ja peloistaan. Osaa opiskelijoista arvelutti, tulevatko he koskaan pääsemään eläkkeelle ja miten keho kestää pitkät työurat. Toisaalta tieto ammattiosaamisen vahvistamisesta ja ammatillisen koulutuksen tarjoamat hyvät eväät nopeaan työllistymiseen innostivat.

− Suomen eläkejärjestelmä on hyvin vakaalla pohjalla. Tärkeintä on vahvistaa työntekijöiden jaksamista ja osaamisen kehittämistä, jotta työurat olisivat mahdollisimman pitkiä ja merkityksellisiä – myös joissain tapauksissa eläkeiän ylittymisen jälkeenkin, sanoo johtava asiantuntija Minna Ylikännö työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Osaamisen kehittäminen on elinikäinen mahdollisuus

Jatkuva osaamisen kehittäminen on ratkaisevassa roolissa luotaessa yhä pidempiä ja merkityksellisempiä urapolkuja. Ammatillisen koulutuksen tehtävänä on vahvistaa opiskelijan muutoskyvykkyyttä alati muuttuvassa maailmassa. Oppiminen on jatkuvaa tiedon ja taitojen omaksumista läpi elämän. Teknologian kehittyessä ja työn muuttuessa työntekijöiden on päivitettävä osaamistaan jatkuvasti. Ammatillinen koulutus tarjoaa joustavia ja monipuolisia mahdollisuuksia kouluttautua läpi elämän. Täydennyskoulutukset ja tutkinnon osat mahdollistavat sen, että ihminen pystyy hankkimaan juuri sen osaamisen, joka mahdollistaa työllistymisen.
− Meidän tulisi puhua enemmän ennakointikyvykkyydestä. Ammatillinen koulutus valmentaa opiskelijoita toimimaan työelämän jatkuvassa muutoksessa. Opiskelijoille pitää pystyä tarjoamaan myös sellaista koulutusta, jonka avulla työllistyminen on mahdollista myös tulevaisuudessa. Sama koskee työelämässä olevia. Täsmäkoulutuksilla luodaan uusia työmahdollisuuksia. Meillä on käytössä myös konkreettinen työkalu, jonka avulla voimme tunnistaa tietyn alan mustia joutsenia ja varautua niihin, sanoo Maria Sarkkinen, Helsingin kaupungin ammatillisen koulutuksen päällikkö, Stadin AO:n johtava rehtori Stadin AO:sta.

Joustavuus, mukautuminen ja kestävä kehitys

Ammatilliset oppilaitokset tekevät tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa, jotta voidaan varmistaa mukautuminen nopeasti työmarkkinoiden muutoksiin. Uudet ja nousevat alat huomioidaan ja olemassa olevien alojen opetusta muokataan vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Ammatillisen koulutuksen vahvuus on myös kyky ottaa opiskelijoita joustavasti läpi vuoden, ja parhaimmillaan opiskelija on jo parissa viikossa uuden oppimisen äärellä.
−Jatkuva oppiminen, verkostojen kanssa ongelmien ratkaiseminen ja tulevaisuuden ongelmien ennakkoluuloton ennakointi ovat tärkeässä roolissa, kun koulutusta kehitetään vastaamaan työelämän tarpeita. On myös muistettava, että ammatillisessa koulutuksessa opiskelijoille luodaan henkilökohtaiset opiskelu- ja urapolut, sanoo kehittämispäällikkö Kaisa Luhtala Tredusta.
Ammatillinen koulutus tukee monimuotoisuutta ja inkluusiota tarjoamalla koulutusmahdollisuuksia erilaisista taustoista tuleville opiskelijoille. Tämä osaltaan edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja antaa kaikille mahdollisuuden kehittää osaamistaan ja osallistua yhteiskunnan rakentamiseen.
Hyvinvointia ja yrittäjyyskasvatusta

−Hyvinvointi on avainasemassa opiskelijoiden opinpolulla. Meidän on pystyttävä lisäämään opiskelijoiden kyvykkyyttä huolehtia omasta hyvinvoinnistaan opiskelun aikana ja sen jälkeen. Oman jaksamisen huolehtiminen on äärimmäisen tärkeää. Toisaalta tarvitaan myös työelämän joustoja, jotta hyvinvointi toteutuu, sanoo Helsingin kaupungin apulaispormestari Johanna Laisaari.
Ammatilliset oppilaitokset panostavat yrittäjyyskoulutuksen vahvistamiseen. SuomiAreenan lavalla kävi esittäytymässä Tredun opiskelijoiden perustama Shameless-yritys, joka valmistaa urheiluhousuja eri vartalotyypeille. Yrityksen perustajat arvostivat ammatillisen koulutuksen tarjoamaa tukea yrittäjyyden alkutaipaleella. Myös Vuosi yrittäjänä -kokonaisuudella oli ollut tärkeä rooli matkalla yrittäjyyteen.
−Oppimiskyvystä pitää huolehtia jatkuvasti. Kaikki ovat osaajia, kun osaamisen kehittämistä tuetaan. Työttömyys on osa työelämän sykliä, sitä ei pidä pelätä. Työttömyyskauden jälkeen työllistytään taas uuteen merkitykselliseen työhön, sanoo alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Tredu SuomiAreenalla