Iloista puheensorinaa ja mukavia tunnelmia Oppisopimusbrunssilla

Väen paljotta Tredun käytävällä

Tredun Santalahdentien toimipisteessä nautittiin sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatus- ja ohjausalan oppisopimusbrunssista 21.5.2024. Tilaisuus toi yhteen yli 50 yritysten edustajaa verkostoitumaan brunssin merkeissä.

Aamupäivän ohjelmaan kuului brunssista nauttimisen ohella täydennyskoulutusten esittelypisteisiin tutustumista. Esittelypisteissä oli mahdollisuus keskustella opettajien kanssa koulutuksista.

Koulutuspäälliköt Riitta Silas, Terhi Rissanen ja Helena Saarnisto avasivat tilaisuuden esittelemällä Tredun strategisen ohjelman painopisteet ja kertomalla alojen koulutustoiminnasta. Koulutustarkastaja Juha Sormunen puolestaan esitteli oppisopimuskoulutuksen tarjoamia mahdollisuuksia.

”Me emme ole villatakkeja naulakossa”

Tilaisuudessa kuultiin myös koulutussuunnittelija Annika Kujanpään vetämä paneelikeskustelu, jossa työelämän ja opiskelijoiden edustajat jakoivat kokemuksiaan Tredun kanssa.

Varhaiskasvatusyksikön johtaja Anne Soini Puropuiston päiväkodista tiivisti PEITTO-koulutuksen (Pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhaiskasvatuksessa) merkityksen työyhteisössä. Hän kertoi koulutuksen lisänneen työn arvokkuuden tunnetta ja parantaneen jaksamista. Positiiviset vaikutukset näkyvät koko yhteisössä oivalluksina, intoja ja voimana. Koulutuksella on suuri merkitys monessa Nokian kaupungin varhaiskasvatusyksikössä.

Opiskelija Silvia Torres kertoi varhaiskasvatuksen avustajille suunnatun monipuolisen VAKKA -koulutuksen vahvistaneen hänellä jo ollutta ammattitaitoa sekä tuoneen uutta osaamista. Koulutus on vastannut odotuksia paremmin kuin hän oli osannut odottaa. – Mahtava mahdollisuus opiskella, kun on halu oppia enemmän, hän totesi.

Koulunkäynnin ohjaaja Toni Säkkinen Raholan koululta toi työpaikkaohjaajan terveiset paneeliin. Hän kertoi opiskelijan ohjaamisen ehkäisevän rutinoitumista ja laajentavan näkökulmia, kun opiskelijat haastavat perinteisiä toimintatapoja. Oppisopimusopiskelijat ovat työyhteisön jäseniä ja tiimiläisiä, joiden ammatillista kehittymistä on hienoa seurata.
– On mahtavaa saada olla mukana heidän matkassaan, Säkkinen summasi.

Tilaisuuden mahdollisti Ideasta tuotteeksi -projekti (Oppisopimusrahasto 2022–2024). 

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija

Annika Kujanpää

Projektipäällikkö

Hanna Orava