Jaettu oppi moninkertaistaa osaamista ja työssä viihtymistä – Tredu kehittää tapoja henkilöstön osaamisen jakamiseen

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu haluaa olla edelläkävijä niin oppilaitoksena kuin henkilöstön osaamisen johtajana. Vuonna 2020 Tredu lähti rohkeasti kehittämään uusia tapoja jakaa osaamista ja luomaan ketterämpiä mahdollisuuksia oppimiseen henkilöstön sisällä. Tavoitteena on toimia esimerkkinä tulevaisuuden työelämätaitojen oppimisessa.

 

Oppimisen edistäminen on oppilaitoksen perustehtävä. Mitä tulee henkilöstön oppimiseen, suutarin lapsilla ei ole aina ollut kenkiä. Tähän Tredu Henkilöstöpalveluiden kehittämispäällikkö Tiina Kauma ja suunnittelija Ilona Sankkila ovat lähteneet tekemään muutosta.

 

 

─ Vielä vuosikymmen sitten ajateltiin, että koulutuskalenterien laatiminen ja osaamisten arviointi tekevät ihmisistä osaavia. Järjestelmät ja prosessit menivät ihmisten edelle, Kauma toteaa.

 

Tredussa on vuosien ajan etsitty ja tutkittu toimivia malleja osaamisen sekä oppimisen johtamiseen. Rohkeat kokeilut, työpajat ja yhteistyöhankkeet ovat aina innostaneet mukaan pienen joukon henkilöstöä, mutta enemmistön arkea ei ole tavoitettu.

 

─ Ammatillisen koulutuksen lähtökohta on, että työssä ja työtä tekemällä opitaan. Silti henkilöstössä vieläkin osin ajatellaan, että vain koulutukseen meneminen on oikeaa oppimista. Eivät ne kalvosulkeiset toimi sen paremmin henkilöstölle kuin opiskelijallekaan, sanoo Kauma.

 

Tavoitteena saada oppia tulevaisuuden tarpeisiin

 

Osaamisen kehittämisessä mahdollisuuksia on rajattomasti. Haasteena onkin johtaa yksilöiden sekä tiimien osaamista ja oppimista oikeaan suuntaan. Tredulle rakennettava TreduLaaS-verkkopalvelu edistää ja tukee strategisen ohjelman toimeenpanoa – ja näyttää oppimiselle oikean suunnan.

 

─ TreduLaaSissa olemme lähteneet kokoamaan osaamisen kehittämistä Tredun strategisten ydinosaamisalueiden ympärille ja muotoilleet erilaisia oppimismahdollisuuksia palveluiden muotoon, Sankkila kertoo.

 

Verkkopalvelussa oman osaamisen arviointi ja kehittäminen tehdään helpoksi ja tuodaan lähelle ihmistä. Osaamisen itsearviointikyselyt muotoillaan organisaation strategisten ydinosaamisten ja henkilöstölle olennaisten taitojen ympärille. Tavoitteena on saada talon sisäinen osaaminen valjastettua kollegoiden tueksi ja avuksi.

 

─ Meillä on paljon upeaa osaamista, joka jää helposti piiloon. Tredulaisilla on paljon annettavaa toisilleen, ja tällaista yhdessä oppimisen kulttuuria haluamme rakentaa, Sankkila jatkaa.

 

TreduLaaSin palveluvalikoimaan on tulossa ensimmäiseksi osaamisen jakamiseen liittyviä malleja, esimerkiksi valmennuksia ja sparrauksia tiimityöhön ja esihenkilötyöhön, verkkokursseja ja webinaareja mm. tulevaisuuden yrittäjyyden, kestävän elämäntavan ja älykkään teknologian teemoista.

 

Yhteinen keskustelu luo oivalluksia

 

TreduLaaSin tarkoituksena on lisätä tiimien itseohjautuvuutta sekä vahvistaa oman osaamisen johtamista ja itsensä johtamista. Oleellista on vuorovaikutuksen lisääminen tiimien sisällä ja palveluiden saatavuus joka hetki. Verkkopalvelun myötä se, mitä on aiemmin keskusteltu kahdenkeskisissä kehityskeskusteluissa, tulee nyt osaksi koko tiimin kesken käytävää dialogia.

 

Keskustelevan kulttuurin rakentaminen ei ole kuitenkaan läpihuutojuttu. Siksi onkin tärkeää, että TreduLaaSiin on koottu konkreettisia työkaluja tiimien osaamis- ja oppimiskeskustelujen yhteiseen käymiseen. Valmiiksi analysoidun datan pohjalta luodut keskustelurungot ja palvelusuositukset helpottavat tiimin vauhtiin pääsyä.

 

Kauma ja Sankkila uskovat, että oppimisen tukeminen tuo lisää merkityksellisyyttä henkilöstön arkeen ja vaikutukset näkyvät lopulta myös asiakkaiden eli opiskelijoiden saamassa palvelussa.

 

─ Tämä lähestymistapa tuo sen osaamisen johtamisen abstraktilta tasolta sinne päivittäiseen tekemiseen. Näitä asioita juuri minun ja tiimini pitää tehdä ja oppia, jotta meidän strategia toteutuu, toteavat Kauma ja Sankkila.

 

Osaamisen jakaminen auttaa arvostamaan toisia

 

TreduLaaSia vie eteenpäin monialainen osaajajoukko Tredun eri asiantuntija-alueilta. Kuluneen kevään aikana kokeiluun on osallistunut useita tiimejä, jotka testaavat palvelun toimivuutta. Kun TreduLaas julkaistaan ja ensimmäiset kyselyt osaamisen kehittämisestä avautuvat syyskuun 2021 alussa, mukana on koko tuhatpäinen henkilöstö.

 

─ TreduLaaS on otettu vastaan kiinnostuksella ja uteliaisuudella. Ottaa varmasti aikansa, että saamme kaikki mukaan, mutta uskomme, että kun mennään vuosi eteenpäin, osaamisen johtaminen ja tiimien arki ovat kokeneet positiivisen muutoksen ja esihenkilöille vapautuu aikaa oman henkilöstönsä kohtaamiseen, Sankkila kertoo toiveikkaana.

 

─ Erilaisten osaamisten näkyväksi tekeminen auttaa myös arvostamaan toinen toisiamme. Meillä kaikilla on oma paikkamme ja meistä jokainen tekee tärkeää työtä opiskelijoiden oppimisen edistämiseksi ja alueen työelämän tukemiseksi, Kauma jatkaa.

 

Tredun tarina on innostava esimerkki siitä, että myös julkisessa organisaatiossa voidaan lähteä kokeilemaan rohkeasti uutta. Kunnallishallinnon juridisissa kiemuroissa neuvotteluja pitää käydä monen tahon kanssa, mutta kannattaa olla sinnikäs. Tredun johto on antanut toimintakulttuurin ja osaamisen johtamisen uudistamiselle vahvan tukensa.

 

─ Tätä hommaa ei jalkauteta, vaan tämä tehdään yhdessä, Kauma päättää.

Teksti:


Elina Vahtera