Lähihoitajan oppisopimuskoulutuksen suosio yllätti Tampereella

Ilkka Kovala

Tredun ja Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyönä järjestämä TreduRekry-koulutus lähihoitajaksi onnistui yli odotusten. Koulutuksen kaikki aloituspaikat saatiin täytettyä ja tulijoita olisi ollut enemmänkin.

Syksyn koulutukseen hakijoita oli lähes 160. Soveltuvuuskokeen ja haastattelun jälkeen koulutukseen valittiin 47 hakijaa, jotka saivat oppisopimuspaikan Tampereen kaupungilta ikäihmisten asumispalveluista, kotihoidosta tai vammaispalveluista. Tavoitteena on, että valmistumisen jälkeen he jatkavat samassa työpaikassa.

Hakijoiden määrä oli iloinen yllätys työvoimapulasta kärsivillä aloilla. Vammaispalveluissa hakijamäärä aiheutti jopa positiivisen ongelman, sillä vammaispalveluihin haluvia hyviä hakijoita oli huomattavasti enemmän kuin vapaita paikkoja.

− Haastatteluissa yllätyimme vielä lisää, sillä hakijat olivat juuri sellaisia henkilöitä, jotka ovat aidosti kiinnostuneita kehitysvammaisten palveluista ja motivoituneita opiskelemaan ja työskentelemään meidän yksiköissämme, kertoo erikoissuunnittelija Tuula Soukka Tampereen kaupungin vammaispalveluista.

− Saimme omat paikkamme täyteen. Lisäksi muutamalle meille hakeneelle löytyi paikka ikäihmisten palveluista sekä sairaanhoitopiirin kehitysvammaisten palveluista. Opinnot ja työt ovat lähteneet hyvin käyntiin ja niin opiskelijat kuin henkilöstö ja asukkaat työpaikoilla ovat olleet oikein tyytyväisiä, iloitsee Soukka.

Myös ikäihmisten palveluissa oppisopimuskoulutus oli suosittua. Hyvien kokemusten perusteella yhteistyötä Tredun kanssa aiotaankin jatkaa.

− Meillä ikäihmisten palveluissa aloitti syksyllä yhteensä 41 oppisopimusopiskelijaa. Olemmekin lanseeraamassa jo uutta koulutuskokonaisuutta yhteistyössä Tredun kanssa, kertoo hoito- ja hoivapalvelupäällikkö Tanja Karvonen Tampereen kaupungin ikäihmisten palveluista.

Suvuva tapa hankkia ammatti
Yhtenä syynä haun onnistumiseen oli se, että hakijan ei tarvinnut etsiä itse oppisopimuspaikkaa, vaan sen sai valita yhdeksästä Tampereen kaupungin asumispalvelujen, kotihoidon ja vammaispalvelujen yksiköstä.

TreduRekry-koulutusmallin mukaisesti hakijalle oli valmiina selkeä paketti, jonka avulla hän saa sekä osaamisen että työpaikan. Koulutusta myös markkinointiin laajasti muun muassa sosiaalisen median kanavissa.

− Oppisopimuskoulutus on sujuva tapa hankkia ammatti. Olemmekin kovin tyytyväisiä, että näin moni innostui hakeutumaan Tampereen tekijäksi tämän koulutusmallin kautta, kertoo henkilöstöjohtaja Niina Pietikäinen.

Myyntitöistä uudelle uralle lähihoitajaksi

Ilkka Kovala on yksi tänä syksynä oppisopimuskoulutuksen aloittaneista. Hän on aiemmin tehnyt pitkän uran myyntimiehenä. Myyntitöissä hän kuitenkin tunsi olevansa jatkuvassa oravanpyörässä ja kaipasi toisenlaista työtä.

Kovalan oppisopimuspaikka on Rantaraittikodissa, jossa asuu 13 kehitysvammaista asukasta. Koulutukseen hakiessa jokainen sai valita, hakeeko ikäihmisten palveluihin vai vammaispalveluihin. Kovalalle oli alusta asti selvää, että hän haluaa nimenomaan vammaispalveluihin. Kipinä vammaisten henkilöiden kanssa työskentelyyn syntyi hänen toimiessaan vuoden ajan henkilökohtaisena avustajana.

− Minulla oli asiakkaana kehitysvammainen poika. Asiakkaita oli myös muita, mutta hän tuntui omimmalta, kertoo Kovala.

Kovala on päässyt hyvin mukaan Rantaraittikodin työyhteisöön. Myös asukkaat ovat hyväksyneet hänet.

− Työ on konkreettista eikä mikään päivä ole samanlainen. Tässä työssä hyvä säteilee joka puolelle: Kun asukkailla on hyvä olla, myös omaisilla on hyvä olla, kun he tietävät täällä kaiken olevan kunnossa.

Monesti työpäivän jälkeen Kovala kertoo olevansa ihan poikki. Mutta vaikka lähihoitajan työ on raskasta, Kovala kokee siinä olevan myös paljon valtuuksia ja mahdollisuuksia käyttää esimerkiksi luovuutta.

− Tähän hommaan voi heittäytyä − esimerkiksi tänään vaikea tilanne ratkesi, kun aloin laulamaan kappaletta, josta asukas pitää. Kehitysvammaiset asukkaat ovat aitoja, ja kun itse on aito, se palkitsee.