Lakkojen mahdolliset vaikutukset 2.2.2024 | Possible effects of strikes on February 2, 2024

Lakon aiheuttamat muutokset voivat vaikuttaa eri tavoin Tredun toimipisteisiin ja opiskelijaryhmiin perjantaina 2.2.2024. Toimipisteet tiedottavat tarkemmin huoltajia ja opiskelijoita lakon vaikutuksista. Seuraa toimipisteen omaa ohjeistusta.

Kannustamme liikkumaan kestävän elämäntavan mukaisesti ja kimppakyydeillä.

Lisätiedot:

Toimipistekohtaisissa asioissa toimipistepäälliköt: Toimipisteiden yhteystiedot | Tredu.fi
Ryhmäkohtaisissa asioissa OMA-opettajat.

Lue lisää vaikutuksista julkiseen liikenteeseen: Työtaistelujen vaikutukset Nysse-liikenteeseen 1.–2.2.

_________________________________________________________________________________________________________

Possible effects of strikes on February 2, 2024

The changes due to the strike may affect Tredu’s campuses and student groups differently on Friday, February 2. Please follow the specific guidance provided by each campus.

More information:

For campus-specific matters, please contact the campuses: Contact Information by campus | Tredu.fi

For group-specific matters, contact your OMA-opettaja.

Read more about the effects on public transportation: Effects of the industrial actions on Nysse traffic from 1 to 2 February