Lautakunta pohtii ammatillisen koulutuksen järjestämisen turvaamista Virroilla

Tampereen kaupungin elinvoima- ja osaamislautakunta käsittelee kokouksessaan keskiviikkona 23.11.2022 Tredun Virtain toimipisteeseen tehdyn tarveselvityksen tulosten pohjalta tapoja, joilla koulutuksen järjestäminen voidaan turvata.

Lautakunnalle yhteistoiminta-alueen asiana esitettävän päätösehdotuksen mukaan Tampereen seudun ammattiopisto Tredun Virtain toimipisteessä jatketaan koulutuksen kehittämistä tiiviissä yhteistyössä työpaikkojen ja Virtain kaupungin kanssa. Koulutuksessa hyödynnetään oppisopimuskoulutusta ja verkossa järjestettävää koulutusta.   Lautakunnalle esitetään päätettäväksi myös, että koulutustarpeen mukaiset ja kustannustehokkaammat tilaratkaisut järjestetään yhteistyössä Virtain kaupungin kanssa vuoteen 2025 mennessä.

Esityksen mukaan nykyisten vuokratilojen peruskorjauksen hankesuunnittelua ei aloiteta, koska niiden peruskorjaukseen ei ole toiminnallisia eikä taloudellisia edellytyksiä. Päätösehdotus perustuu ammatillisen koulutuksen palveluverkko-ohjelmaan, jonka elinvoima- ja osaamislautakunta 17.11.2021 hyväksyi jatkosuunnittelun pohjaksi, sekä elinvoima- ja osaamislautakunnan 9.3.2022 tekemään palveluverkko-ohjelmaa koskevaan päätökseen.

Taustalla menojen kasvu ja opiskelijavuosien väheneminen

Virtain toimipisteen nykyisiin tiloihin kohdistuu merkittävä peruskorjaustarve, eikä Tredulla ole taloudellisia edellytyksiä jatkaa toimintaa vuoden 2025 jälkeen nykyisissä tiloissa.  Tilanteeseen vaikuttaa, että Virtain toimipisteen toteutuneet opiskelijavuodet ovat viime vuosien aikana pienentyneet selvästi. Tredun Virtain toimipisteen toiminnan kannattavuus on ollut merkittävästi tappiollinen viime vuodet ja tämän tilanteen arvioidaan jatkuvan.

Tällä hetkellä Virtain toimipisteessä opiskelee noin 70 opiskelijaa. Virtain toimipisteen peruskorjauksen myötä sen tilakustannukset kasvaisivat vuositasolla tarkasteltuna nykyisestä 123 000 eurosta 293 000 euroon seuraavalle 5 vuoden ajanjaksolle ilman indeksikorotuksia. Toiminnan kehittymiseen vaikuttaa omalta osaltaan Virtain väestönkehitys, kun väestö on supistunut ikärakenteen ja muuttotappioiden vuoksi.

Ratkaisuja mietitään monella suunnalla

Virtain kaupungin toimijoiden kanssa on pohdittu ja kehitetty erilaisia monipuolisia pedagogisia vaihtoehtoja muun muassa Tredun aluepalvelumallin mukaisessa Virtain kumppanuusryhmässä. Ryhmä on kuluvan vuoden aikana kokoontunut kolme kertaa ja kokoontuu myös joulukuussa 2022.  Lisäksi ratkaisuista on käyty keskustelua Tredun ja Virtain vuosittain toteutettavassa kuntatapaamisessa. Virroilla toimii Tredun ja Virtain kaupungin yhteinen yrityskoordinaattori, jonka kanssa on kehitetty erilaisia pedagogisia ratkaisuja koulutusten järjestämiseksi.

Esimerkkeinä pedagogisista ratkaisuista ovat muun muassa Oriveden toimipisteen kanssa yhteistyössä toteutettava hybridiauto-malli, liiketoiminnan perustutkinto verkko-opetuksena, osaamispolku logistiikka- alalle monimuoto- opetuksena, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto työvaltaisena koulutuksena sekä opettajien resurssien jakaminen Oriveden ja Virtain toimipisteisiin. Työllisyyden kuntakokeilussa on toteutettu puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan osatutkinto ja tehty yhteistyötä 4H:n ja yrittäjäjärjestön kanssa. Pedagogisten ratkaisujen kehittämistä jatketaan edelleen yhteistyössä. Suunnitteilla on myös Tredun ja Virtain kaupungin johdon tapaaminen lähitulevaisuudessa.

Elinvoima ja osaamislautakunta, kokouksen esityslista 23.11.2022. 

Lisätietoja
Johtaja, ammatillinen koulutus Kirsi Viskari

Puhelin:

040 037 6420

Apulaispormestari Pekka Salmi

Puhelin:

050 565 8898