Logistiikkapäivän päästöjä kompensoitiin istuttamalla puita Kurussa

Kuvassa Tredun metsäalan opiskelija istuttamassa puita.

Tredun logistiikka-ala järjesti elokuun lopulla 29.8. Reteen ja reilun logistiikkapäivän, joka oli suuri messutyyppinen tapahtuma Hervannan kampuksella. Päivässä paitsi esiteltiin Tredun logistiikka-alan opiskelua, myös kattavasti alan yrityksiä: mukana oli 35 yritystä ja toimijaa Pirkanmaan alueelta ja kauempaakin. Tapahtuma sai paljon kiitosta niin kävijöiltä kuin mukana olleilta yrityksiltäkin, ja katseet onkin jo käännetty seuraavaan tapahtumaan.

Kuten laajasti koko yhteiskunnassa tällä hetkellä, logistiikka-alallakin tehdään vihreää siirtymää esimerkiksi luopumalla asteittain fossiilisista polttoaineista, tehostamalla kuljetuksia sekä sähköistämällä kuljetuskalustoa. Logistiikkapäivässä oli tähän liittyen esillä myös uusia, sähköisiä ajoneuvoja, esimerkiksi Tredulle vastikään hankittu sähkölinja-auto.

Tapahtumasta aiheutuvia päästöjä haluttiin myös kompensoida, ja avuksi tähän pyydettiin Tredun Kurun toimipisteen metsäalaa. Ideana oli kompensoida syntyneitä päästöjä istuttamalla yhtä monta puuta kuin tapahtumassa oli kävijöitä. Tämä toteutuikin tuplasti: tapahtuman kävijämäärä nousi noin tuhanteen, ja Kurussa istutettiin syyskuun puolivälissä yhteensä 2 000 puuntaimea. Istutuksen toteuttivat metsäalan opiskelijat opettajien johdolla. Lehtori Janne Ruokosen mukaan pelkästään 1 000 taimen avulla kompensoidaan noin puolen hehtaarin kokoisen metsikön sitomat 200 tonnin päästöt seuraavan 65 vuoden ajalta.

Metsäalan lehtori Janne Ruokonen kertoi istutusprosessista. Taimet istutettiin tänä kesänä muokattuihin laikkumättäisiin, jotka paitsi auttavat taimia kasvuun lähdössä, myös suojelevat niitä tuhohyönteisiltä. Yleensä taimet istutetaan keväällä roudan sulettua, mutta myös syysistutus on mahdollista, kuten nyt tehtiin. Syksyisin pitää vain muistaa tiivistää mätäs ja taimi kunnolla, jotta keväällä rouste eli pintarouta ei nosta taimia maasta. Ennen istutusta taimet tulee kastella hyvin.

Kun istutus on hoidettu, annetaan taimikon kasvaa rauhassa muutama vuosi, ennen kuin se varhaisperataan. Puiden kasvaessa lisää metsikköä harvennetaan tasaisin väliajoin. Noin 10-15 vuoden kasvun jälkeen hoidettu metsikkö on muuttunut hiilipäästölähteestä hiilinieluksi. Tästä eteenpäin metsikön kasvu vain kiihtyy, ja 65 vuoden ajan se kasvaa ja toimii hiilinieluna. Tämän jälkeen tehdään metsikön päätehakkuu ja kierto alkaa taas alusta.

Nyt istutettu metsikkö kompensoi siis tulevaisuudessa viime elokuussa järjestetystä Logistiikkapäivästä (ja mahdollisesti tulevastakin tapahtumasta) aiheutuneita päästöjä. Tämä projekti oli paitsi pieni teko kohti vihreää siirtymää, myös hieno yhteistyö logistiikka- ja metsäalalta. Jatkossa sekä alojen välinen yhteistyö että toimet kestävän kehityksen hyväksi toivottavasti vain lisääntyvät.