Opiskelijat aktiivisina ja huolissaan oikeuksistaan

Tredu Sammonkatu vallattuna

Tredun Sammonkadun toimipiste on vallattu 10.10. Valtaajat kyseenalaistavat hallituksen päätökset opintososiaalisten etuuksien leikkaamisesta.

Valtaus on sujunut rauhanomaisesti ja valtaajat ovat jatkuvasti tiedottaneet toimistaan Sammonkadun toimipisteen henkilökuntaa, joten toimipisteen on ollut helppo varmistua turvallisuudesta. Valtaajat ovat sitouttaneet osallistujat täysin päihteettömyyteen, väkivallattomuuteen ja muutenkin esimerkilliseen käyttäytymiseen.

Valtaus järjestetään mielenosoituksena hallituksen kaavailemaan asumis- ja opintotukileikkauksiin. Lisäksi vaadimme, että opiskelijoiden mielenterveyspalvelut turvataan ja ne ovat helpommin tavoiteltavissa.

Tredun viestintä kävi tervehtimässä valtaajia.
”Tässä ei ole kyse mistään lusmuilusta. Koitamme vaan pitää huolen omista oikeuksistamme ja samalla edistää omia opintojamme,” toinen valtauksen organisoijista kertoo.
”Varmistaa siis mahdollisuuden niihin opintoihin jatkossakin”, toinen tiivistää.
”Paras reaktio toimenpiteillemme olisi se, että hallitus reagoisi. Luultavasti niin ei tule kuitenkaan tapahtumaan”,
”Mutta sekin riittäisi, että ihmiset tajuaisivat mitä tämä todella tarkoittaa” toinen jatkaa.

Tredu Sammonkatu vallattuna

Tredu tarjoaa useita vaikuttamiskanavia opiskelijoilleen

Tredu suhtautuu valtaukseen neutraalisti mutta suhtautuu positiivisesti aktiivisiin opiskelijoihin. Ammattioppilaitoksilla ei ole vahvaa perinnettä opiskelijoiden vaikuttamisesta ja sen mahdollistamisesta, mutta Tredu tarjoaa useita vaikuttamiskanavia opiskelijoilleen Tredua koskevissa asioissa. Opiskelijoita kannustetaan osallistumaan niin opiskelijapalautefoorumeihin kuin opiskelijakuntatoimintaan.

Esimerkkejä Tredun opiskelijoiden mahdollisuuksista vaikuttaa:

Opiskelijakuntatoiminta

Tredun opiskelijat voivat vaikuttaa opiskelijakuntien kautta. Opiskeluun liittyviä asioita ja aloitteita viedään eteenpäin myös opiskelijakunnan edustajiston ja johdon säännöllisissä tapaamisissa.

Lisätietoja opiskelukuntien omilta sivulta


Opiskelijapalautefoorumit

Tredussa järjestetään opiskelijapalautefoorumeita säännöllisesti syksyisin ja keväisin. Keskustelutilaisuuteen kutsutaan opiskelijoita ja toimipisteiden henkilökuntaa. Aiheet vaihtelevat eri toimipisteissä.  Syksyn-23 opiskelijapalautefoorumeissa aiheina ovat olleet muun muassa turvallisuus, opiskeluhyvinvointi, opiskelijaterveyskysely. Jokaisessa toimipisteessä on omat laatuvastaavat, jotka vastaavat opiskelijapalautefoorumien järjestämisestä.

Lisätietoja Tredun opiskelijapalautefoorumeista
Riikka Kuustie
riikka.kuustie@tampere.fi

Palautekanavat

Tredun opiskelijoita ja heidän huoltajiaan kannustetaan olemaan yhteydessä suoraan OMA-opettajaan tai alan koulutuspäällikköön esimerkiksi Wilma-viestillä mieltä askarruttavissa asioissa. Lisäksi käytössä on lukuisia suoraan opiskelijoille suunnattuja kyselyitä sekä yleinen palautelomake:

Palaute – Tredu – Tampereen seudun ammattiopisto

Vertaisarvioinnit

Tredussa järjestetään vuosittain sisäisiä vertaisarviointeja. Syksyllä 2023 Tredun kolmessa toimipisteessä toteutettavien sisäisten vertaisarviointien teemana on opiskelijoiden hyvinvointi, vuorovaikutus ja osallistuminen. Opiskelijoiden edustajia osallistuu arviointiin toimipisteen tiimien jäseninä. 

Lisätietoja Tredu-tasoisten vertaisarviointien järjestämisestä
Riikka Kuustie
riikka.kuustie@tampere.fi

Koitamme vaan pitää huolen omista oikeuksistamme ja samalla edistää omia opintojamme.

Varmistaa siis mahdollisuuden niihin jatkossakin.

Valtaajat