Oppisopimus 100 vuotta – vietämme oppisopimusviikkoa 2.-8.10.

Tredulaisia neuvottelussa

Ensimmäinen oppisopimuskoulutusta koskeva laki säädettiin vuonna 1923, joten oppisopimus viettää tänä vuonna 100-vuotisjuhliaan.

Oppisopimuskoulutus on moniin erilaisiin elämäntilanteisiin sekä työuran eri vaiheisiin sopiva koulutusmuoto. Opiskelijalle sen etuja ovat yksilöllinen suunnittelu, verkostoituminen, työelämälähtöisyys ja jatkuvan toimeentulon takaaminen. Työnantaja voi hyödyttää sitä henkilöstön kehittämisessä työpaikan tarpeiden mukaisesti, kilpailukyvyn säilyttämisessä alati muuttuvilla työmarkkinoilla ja kustannustehokkaassa rekrytoinnissa. Yrittäjille se mahdollistaa itsensä ja yrityksensä kehittämisen opiskelemalla omaa alaansa tai yrityksen liiketoiminnan kehittämistä ja johtamista.

Mitä oppisopimuskoulutus on?

Oppisopimuskoulutus perustuu sopimukseen työsuhteisen opiskelijan, työnantajan ja koulutuksen järjestäjän välillä tai sopimukseen yrittäjän ja koulutuksen järjestäjän välillä. Oppisopimuksella voidaan opiskella koko tutkinto, tutkinnon osia tai tutkinnon osaa pienempiä kokonaisuuksia toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa. Yrittäjät voivat opiskella oppisopimuksella esimerkiksi yrittäjyyttä tai omaa ammattialaansa.

Tredun kautta voi päästä suorittamaan oppisopimuksella lähes minkä tahansa ammatillisen tutkinnon.

Mitä oppisopimuskoulutus mahdollistaa?

  • Osaamisen syventämisen tai laajentamisen esim. työtehtävien vaatiessa uutta osaamista / taitoa.
  • Rekrytoinnin yhteydessä alaan liittyvän työn tiedollisen ja taidollisen hallinnan työpaikalla.
  • Maksuttoman koulutuksen opiskelijalle, työnantajalle ja yrittäjälle.
  • Joustavan koulutusajan keston tavoitteen ja henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.
  • Työsuhteiselle opiskelijalle tilaisuuden opiskella työtä tekemällä, TES:n mukaisen palkan ja tarvittaessa opiskelupäiviltä opintososiaaliset etuudet.