Rohkee, retee ja reilu Tredun vuosi 2020

Tredun vuoden 2020 tilikauden tulos toteutui 1,6 milj. euroa ylijäämäisenä ja oli siten 1,1 milj. euroa muutettua talousarviota parempi. Ylijäämäiseen tulokseen johtivat ammatillisen koulutuksen valtionosuuksien kasvu ja aikaisempien vuosien talouden sopeuttamisohjelmassa tehdyt toimenpiteet. Toiminnan kannalta vuosi oli poikkeuksellinen ja yllätyksellinen, mutta kuitenkin täynnä aktiivisuutta ja osallistumista.

Valtionosuudet kasvoivat, Tredun lisämääräraha 5,6 milj. euroa

Ammatillisen koulutuksen valtionosuudet kasvoivat vuodesta 2019 6,6 milj. euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi ammatillisen koulutuksen järjestäjille 80 miljoonan euron lisämäärärahan opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin. Lisäksi 42 milj. euron lisämääräraha myönnettiin lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen ja koronavaikutusten korvaamiseen. Tredun osuus näistä oli yhteensä 5,6 milj. euroa.

Toimintatuotot toteutuivat 0,5 milj. euroa muutettua talousarviota parempana. Toimintatuottojen parempi toteutuminen johtui ammatillisen koulutuksen lisärahoituksista. Lisäksi poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta toteutuivat opetuksen työtoimintatulot 0,2 milj. euroa suunniteltua paremmin ja käyttöomaisuuden myynnistä saatiin 0,1 milj. euroa suunniteltua enemmän. Koronapandemiasta johtuen joidenkin projektien aloitukset viivästyivät tai projektit siirtyivät kokonaan vuodelle 2021 ja tästä syystä tuet ja avustukset toteutuivat 0,5 milj. euroa suunniteltua pienempänä.

Toimintakulut toteutuivat 0,6 milj. euroa muutettua talousarviota pienempinä. Rahoituksen lisääntyminen ja vuoden aikana myönnetyt lisärahoitukset aiheuttivat sen, että rekrytointitarve oli merkittävä. Rekrytoinnit ja palvelussuhteiden aloitukset osittain viivästyivät ja tästä syystä henkilöstömenot toteutuivat 0,8 milj. euroa suunniteltua pienempinä.

Koulutuskorvauksia maksettiin 0,1 milj. euroa suunniteltua vähemmän ja projektien kustannukset toteutuivat 0,2 milj. euroa suunniteltua pienempinä. Ammatillisen koulutuksen rahoituksen parantuneesta tilanteesta johtuen aikeisempien vuosien opetuksen materiaalihankintojen vajetta pystyttiin paikkaamaan ja hankinnat toteutuivatkin 0,8 milj. euroa suunniteltua suurempina. Koronapandemiasta johtuen elintarvikkeiden ostot toteutuivat 0,2 milj. euroa suunniteltua pienempänä.

Henkilöstön määrä kasvoi, sairauspoissaolot vähenivät

Henkilötyövuosien toteuma oli 975, joka oli 45 enemmän kuin muutetussa talousarviossa oli arvioitu. Lisäys johtui ammatillisen koulutuksen valtionosuuksien lisäyksestä ja vuoden aikana jaetuista lisämäärärahoista, jotka kohdentuivat lähes kokonaan opetus- ja ohjaustoiminnan henkilöstömenoihin.

Ammatilliselle koulutukselle suunnatulla lisärahoituksella rekrytoitiin opettajia ja ammatillisia ohjaajia, mikä näkyy näiden nimikkeiden määrän kasvussa. Vuonna 2020 siirrettiin Tredussa 37 tuntiopettajaa lehtorin virkaan.

Sairauspoissaolot vähenivät selvästi vuonna 2020. Tätä kehitystä voidaan selittää sillä, että etäopetuksen ja etätyön aikana ihmisten väliset kontaktit ovat rajoittuneita, eikä tartuntataudit leviä yhtä helposti. Koronapandemian aikaiset rajoitukset vähensivät myös merkittävästi tapaturmien aiheuttamia poissaoloja.

Aktiivisen toiminnan vuosi

Vuosi 2020 oli Tredussa aktiivisen toiminnan vuosi, vaikka korona vaikuttikin. Valtaosa vuodesta pystyttiin toteuttamaan lähiopetuksena. Alkusyksyn aikana opiskelijat pääsivät osallistumaan mm. Sakustars-kulttuurikilpailuihin sekä Yrittäjyys- ja Hyvinvointi virtaa -viikoille. Henkilökunnan jäsenille tuli tunnustuksina vuoden Nuori yrittäjyys -opettajan palkinto, Suomen yrittäjät ry:n parhaan viestintäinnovaation palkinto ja tasavallan presidentin myöntämä Suomen Valkoisen Ruusun ansioristi.

Joulukuussa Tredu sai näkyvyyttä valtakunnallisessa mediassa, kun MTV teki jutun Kangasalan kondiittoriopiskelijoiden valmistamasta Euroopan suurimmasta suklaajoulupukista.
 

Teksti:


Jari Sola, Satu Kuivasto, Tredun viestintä ja markkinointi