Tampereen seudun ammattiopisto Tredun ja Ammattiopisto Luovin yhteistyö laajenee kolmelle koulutusalalle

Oppilaitokset aloittavat koulutusyhteistyön elokuussa 2024 kone- ja tuotantotekniikan, pintakäsittelyalan ja elintarvikealan perustutkinnoissa.

Vaativaa erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat voivat jatkossa hankkia osaamista Tredun Hepolamminkadun toimipisteellä. Ryhmään valitaan yhteensä 12 opiskelijaa Luovin jatkuvan haun kautta.

”Olemme tehneet Luovin kanssa yhteistyötä Hepolamminkadulla jo jonkin aikaa TUVA-koulutuksessa. Kokemukset rohkaisevat laajentamaan yhteistyötä. Telakka-mallilla toteutetulla koulutuksella voimme tarjota nuorille meidän opetuksemme ja laadukkaiden oppimisympäristöjemme lisäksi Luovin opetuspanoksen ja vaativan erityisen tuen opiskeluun”, Tredun koulutuspäällikkö Marko Kankaanpää kertoo.

Luovin koulutuspäällikkö Kirsi Viitala jatkaa: ”Näin yhdistämme molempien koulutuksenjärjestäjien vahvat puolet ja asiantuntijoiden osaamisen, ja hyödynnämme niitä nuorten kannalta järkevällä tavalla. On tärkeää, että alueella on entistä enemmän jatko-opintomahdollisuuksia vaativan erityisen tuen nuorille.”

Uudet koulutusavaukset onnistuvat sujuvasti ja nuorten etujen mukaisesti, kun hyödynnämme Telakka-mallia. Yhteistyöllä säästetään myös resursseja ja investointeja, kun vaativan erityisen tuen opiskelijat pääsevät opiskelemaan uusia aloja Tredun oppimisympäristöihin.

” Parhaimmillaan nuoren mieli vahvistuu ja itsetunto kasvaa, kun hän saa tarvitsemaansa tukea. Näin voimme oppilaitoksena tukea opiskelijoiden polkua kohti työelämää”, Kankaanpää kuvaa.

Yhteistyöhön valittiin levyseppähitsaajan, maalarin ja lihatuotteiden valmistajan koulutukset, koska näillä aloilla on tarvetta erityiselle tuelle. Myös työllistymisen näkökulma on otettu huomioon. ”Näillä aloilla on työvoimapulaa, kädentaitoja tarvitaan. Toivomme, että tästä tulee yksi uusi väylä lisää näiden alojen työvoimapulan purkamiseksi.” Kankaanpää toteaa.

Uuden yhteistyön mukainen opiskelu alkaa elokuussa. ”Odotamme alkavaa yhteistyötä innostunein mielin. Uuden henkilöstön rekrytointi on käynnissä ja Telakka-mallin mukainen koulutus on herättänyt paljon kiinnostusta. Tämä on mukava ja uudenlainen avaus alueellamme, ja teemme parhaamme, että onnistumme mahdollisimman hyvin”, Viitala summaa.

Jatkuva haku koulutuksiin on avoinna 15.-28.4.2024. Opinnot alkavat 5.8. Tietoa jatkuvasta hausta koulutuksiin löytyy Luovin verkkosivuilta.

Lisätietoja

Koulutuspäällikkö

Marko Kankaanpää