Teknologian tarjoamat mahdollisuudet tutuiksi ysiluokkalaisille 

Tredun Hepolamminkadulla on kuhissut viime torstaista lähtien, kun valtakunnallisen Teknologiatiistain (21.11.) ympärille järjestetty RoadShow-tapahtumakokonaisuus järjestettiin Tredussa. RoadShow-tapahtuma on tarjonnut yhdeksäsluokkalaisille mahdollisuuden uppoutua teknologian maailmaan käytännön harjoitusten, yritysesittelyjen ja opiskelijoiden johdolla. 

RoadShow-tapahtumaviikkoon osallistui Pirkanmaan alueelta 11 peruskoulua, 62 luokkaa ja noin 1000 oppilasta. Kaikki osallistujat saivat kokea teknologian kiehtovan kirjon nykyisten opiskelijoiden, yritysten edustajien ja alan ammattilaisten opastuksella. Hepolamminkadun liikuntasalissa Tredun teknologia-alojen opiskelijat kertoivat omista opinnoistaan ammatillisessa koulutuksessa ja jakoivat kokemuksiaan uteliaille peruskoululaisille. Tunnelma oli sähköinen, kun teknologia-ala sai kasvot ja äänen. 

Mahdollisuus tutustua ammatillisen koulutuksen tarjoamiin vaihtoehtoihin

Nuorille on ensiarvoisen tärkeää saada kokemusta erilaisista aloista ja koulutusmahdollisuuksista jo peruskouluaikana. Teknologiatiistai ja sen ympärille järjestetty RoadShow tarjoaakin ainutlaatuisen mahdollisuuden nuorille tutustua teknologia-aloihin ja niiden tarjoamiin monimuotoisiin mahdollisuuksiin ja viikon aikana saatetaan luoda pohjaa myös tuleville valinnoille nuorten elämässä. 

Nuoret voivat aikaisessa vaiheessa hahmottaa oman kiinnostuksensa ja vahvuutensa eri aloilla. Varhainen tutustuminen erilaisiin koulutusmahdollisuuksiin auttaa myös hälventämään mahdollisia ennakkoluuloja tai väärinkäsityksiä eri aloista. 

Teknologiatiistai ja sen ympärille järjestetty RoadShow eivät ole vain tapahtumia; ne ovat investointeja nuorten itsensä löytämiseen ja tulevaisuuden suunnitteluun. Kuullessaan eri alojen asiantuntijoilta ja opiskelijoilta monipuolisesti eri mahdollisuuksista, he voivat nähdä, millaisia mahdollisuuksia on tarjolla ja minkälaista polkua he voivat kulkea.

Marja, ysiluokkalaisten opettaja

Tapahtuman merkitys korostuu myös siinä, että se auttaa nuoria ymmärtämään, miten teknologia liittyy moniin eri ammatteihin ja kuinka se muovaa tulevaisuuden työelämää. Tredussa tarjotaan teknologian saralla koulutusta niin prosessialasta ja tieto- ja viestintätekniikasta aina hyvinvointiteknologiaan ja kone- ja tuotantotekniikkaan. 

Hepolamminkadun toimipisteen lisäksi Teknologiatiistaina järjestetään paikallista toimintaa ja mahdollisuuksia tutustua teknologia-aloihin myös Ylöjärven toimipisteellä. RoadShown aikana järjestetään myös Tredu tutuksi- ilta ysiluokkalaisten huoltajille tiistaina 21.11.