Tredu kehittää aikuisten oppisopimuskoulutusta

Elinvoima- ja osaamislautakunta päätti 13.10.2021 myöntää Tampereen seudun ammattiopisto Tredun Ideasta tuotteeksi -hankkeelle 345 000 euron jatkorahoituksen vuosille 2022–2024.

Hankkeessa Tredu on kehittänyt aikuisten oppisopimuskoulutusta tiiviissä yhteistyössä yritysten, työnantajien ja muiden yhteistyökumppanien kanssa. Samalla Tredu kehittää omaa toimintaansa uusien koulutustuotteiden tuottajana ja tarjoajana.

Työnantajat ja yrittäjät osallistuvat koulutusten suunnitteluun ja kehittämiseen. Näin varmistetaan koulutuksen ja työelämän tarpeiden parempi kohtaaminen ja tuetaan osaavan työvoiman saatavuutta. Valtakunnallinen jatkuvan oppimisen uudistus, ja osaltaan myös pandemia, on entisestään lisännyt painetta lisätä ja kehittää työssä olevan ja työikäisen väestön osaamista.

Hankkeessa on kokeiltu uudenlaisia koulutusratkaisuja. Samalla Treduun luotiin asiakaslähtöinen ja joustava koulutusten tuotekehitysprosessi, joka soveltuu oppisopimuksella toteutettavaan aikuiskoulutukseen.

Hankkeen aikaisemmassa vaiheessa vuosina 2019–2020 Tredu kehitti ja pilotoi yhdessä yli 40 yhteistyöyrityksen tai muun kumppanin kanssa kaikkiaan 20 koulutustuotepilottia. Pilotit ovat tuoneet Treduun noin 100 uutta oppisopimusopiskelijaa. Jatkohankkeessa on tavoitteena saavuttaa vähintään 200 oppisopimusopiskelijaa näiden uusien koulutustuotteiden avulla.

 

Esityslistat ja pöytäkirjat (elinvoima- ja osaamislautakunta 13.10.2021)

Teksti:


Johanna Toivanen