Tredu palkitsi osaavia ja sitoutuneita opettajia siirrolla lehtoraattiin

Tredun oppilaitosrakennus ulkoapäin, seinässä Tredun logo.

Tredu siirsi 23 tuntiopettajaa lehtorin tehtävään 1.10.2023 alkaen. Lehtoraattivalinnoissa painotettiin eri koulutusalojen osaamistarpeita ja tulevaisuuden kehitysnäkymiä sekä henkilöiden osaamista ja aktiivista kehittämisotetta opetustehtävissä.

Edellytykset lehtorin virkaan siirtämiselle

Siirtoesityksissä kuvattiin tutkintoalan tarpeiden lisäksi tuntiopettajan osaamista, kokemusta ja toimintatapoja. Edellytyksenä lehtoraattiin siirrolle oli riittävä aiempi kokemus opetustehtävissä. Päätoimisen tuntiopettajan toistaiseksi voimassa olevan, keskeytymättömän palvelussuhteen keston tuli olla vähintään viisi vuotta ja henkilön tulee hallita opetusalansa sisällöt hyvin. Lisäksi lehtoraattiin siirrettävän edellytettiin kehittävän aktiivisesti omaa työtään, työyhteisöä ja yhteyksiä sidosryhmiin. Tuntiopettajan esihenkilö teki esityksen lehtoraattiin siirrosta perusteluineen.

Lehtoraatti on arvostuksen osoitus

Lehtoraattiin siirroilla Tredu osoittaa arvostusta opettajien työtä kohtaan ja tunnustaa heidän osaamisensa. Siirto lehtorin virkaan osoittaa, että opettaja on sitoutunut opetustehtäviinsä ja niiden kehittämiseen. Uudet lehtorit ovat saaneet vahvaa myönteistä palautetta opiskelijoilta ja työelämäyhteyksistä. He edistävät omalla toiminnallaan hyvää julkista Tredu-kuvaa.

– Tredun toteuttamat lehtoraattinimitykset ovat vahva ja onnistunut signaali vastuullisesta ja pitkäjänteisestä työnantajaprosessista, missä osaltaan vakinaistamisten myötä henkilöstöä sitoutetaan entistä vahvemmin työyhteisöön, sanoo JUKO/OAJ pääluottamusmies Jyrki Rantala. – Nimitysten myötä kuva Tredusta houkuttelevana ja vakaana työpaikkana, näinä haastavina aikoina, varmasti entisestään vahvistuu.

Lehtoraattinimitykset ovat vahva ja onnistunut signaali vastuullisesta ja pitkäjänteisestä työnantajaprosessista.

JUKO/OAJ pääluottamusmies Jyrki rantala

Lisätiedot

Henkilöstöpäällikkö

Anne Korhonen