Tredu rakentaa tulevaisuutta yhdessä kumppaneiden kanssa

Oppilaitoksen ja yritysten kiireinen arki vie usein mukanaan, jolloin pysähtyminen ja tärkeät kohtaamiset saattavat jäädä vähemmälle. Asiakaslähtöisyys on kuitenkin kaiken tekemisen keskiössä, joten me Tredussa otimme aikaa ja pysähdyimme yhdessä kumppaneidemme kanssa.

Rohkeesti, reteesti ja reilusti

Keskiviikkona 22.2.2023 Kangasalan toimipisteellä järjestetty strategiapaja keräsi yhteen Tredun johdon, asiakastyön avainhenkilöt ja eri alojen yrityskumppaneita. Tapaamisella kartoitimme tavoitteidemme ja strategisten kärkien yhtymäkohtia ja miten voisimme tulevaisuudessa tukea molempien osapuolten tavoitteiden toteutumista paremmin.

Tredun kehittämisen kärjet seuraaville vuosille ovat:

  • kestävä elämäntapa
  • yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta
  • älykäs teknologia
Tredun kehittämisen kärjet: kestävä elämäntapa, yrittäjyys ja älykäs teknologia

Yritysten avainsanoina nousivat mm. vastuullisuus, hiilineutraalius ja hyvinvoiva työyhteisö. Tavoitteet ovat siis varsin samansuuntaisia. Yhteistyö nähtiin oleellisena menestystekijänä, ja tärkeänä yhteisenä teemana nousivat yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen.

Tarve ketterälle toiminnalle on kiistaton, mutta johon opetuksen järjestäminen asettaa tiettyjä reunaehtoja. Tredu sai kuitenkin vilpitöntä palautetta ketteryytemme parantumisesta, ja lupaamme edelleen pyrkiä tässä kehittymään.

Digitaalisuus ja uusien teknologioiden nopea omaksuminen nähtiin jokaisen ammattiin valmistuvan kansalaistaitona. Tästäkin syystä oppilaitosten ja yritysten yhteistyö on tulevaisuudessa entistäkin tärkeämpää. Uusia teknologioita ja ohjelmia tulee jatkuvasti, ja yhdessä tekemällä pystymme takaamaan valmistuvien osaamisen myös kustannustehokkaammin.

Päivän tuloksena syntyi konkreettisia toimenpiteitä ja ideoita, joita lähdemme yhdessä jatkotyöstämään yritysten kanssa.