Tredu selvitti maksuttoman koulutuksen hankintatarpeita

Tredu valmistelee maksuttoman toisen asteen koulutuksen järjestämistä ja linjasi maksuttomuuteen liittyviä hankintaperiaatteita. Selvitimme kyselyllä eri ammattialojen hankintatarpeet tutkinnoittain.

 

Keitä laajennettu oppivelvollisuus ja maksuttomuus koskee?

 

Laajennettu oppivelvollisuus astuu voimaan 1.8.2021. Jatkossa oppivelvollisuus kestää niin kauan, että nuori suorittaa toisen asteen tutkinnon tai täyttää 18 vuotta. Toisen asteen koulutus muuttuu oppivelvollisuusikäisille maksuttomaksi sen kalenterivuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta. Peruskoulun 9. luokalta keväällä 2021 valmistuvat nuoret ovat ensimmäinen ikäluokka, joita laajennettu oppivelvollisuus koskee.

Tredu selvitti hankintatarpeita kyselyllä

Tredussa toteutettiin tammikuussa kysely henkilöstölle maksuttomien opetusvälineiden ja -materiaalien hankintatarpeista tutkinnoittain. Vastaukset saatiin kaikkien tutkintojen osalta. Henkilökunta arvioi seuraavia hankintatarpeita tutkinnoittain:

 

 

  • työturvallisuuden edellyttämät suojavarusteet
  • työvaatteet
  • opetus- ja työvälineet
  • oppimateriaalit
  • tietokoneet
  • opetuksessa käytettävät ohjelmistot
  • muut materiaalit (esim. muistiinpanovälineet)
  • pakolliset kortit ja viranomaismaksut.

 

Vastausten perusteella yhteiskäyttöön tullaan yhteensä tarvitsemaan n. 1 100 konetta ja henkilökohtaiseen käyttöön n. 700 konetta.

Hankinnan periaatteita linjattu

Tredu on linjannut hankinnan periaatteita. Tietokoneet, muut tarvikkeet ja välineet eivät siirry opiskelijan omaisuudeksi. Tavoitteena ja suosituksena on materiaalien ja välineiden yhteiskäyttö. Tietokoneiden, opetusvälineiden ja tarvikkeiden luovuttamiseen opiskelijoiden henkilökohtaiseen käyttöön sovelletaan vahingonkorvauslakia. Myös kulkukorteista ja -luvista voidaan periä korvaus. Tässä vaiheessa hankitaan vain opetuksessa välttämättömät laitteistot ja ohjelmistot sekä tarvikkeet.

 

Teksti:


Eeva Kaura