Tredu tekee kehitystyötä – Suunta kohti aitoja vaikutuksia

Tredulaisia luokassa

Tredulaiset kokoontuivat 31.10. kuulemaan millaista kehitystyötä olemme tehneet viime aikoina. Kehittämistyön teemoina Tredussa ovat digitaalisuus, kestävä kehitys, ohjaus ja työelämäyhteydet.

Tredulaisilla lupa ja velvollisuus kehittää

Tredun johtaja Kirsi Viskari kertoi tilaisuuden aluksi, että kehittäminen ja eteenpäin katsominen on kirjattu syvälle Tredun toimintaan. Strategisesta ohjelmastamme koottu sanapilvi nostaa tärkeinä sanoina esiin mm. seuraavat sanat

  • Etumatka
  • edistäminen
  • kokeileminen
  • uudistaminen
  • kestävyys.

Viskari näkee kehittämistyön olevan Tredun toiminnan ydintä; meillä on sekä lupa että velvollisuus kehittää.

Askelmat kohti vaikuttavuutta

Kehitystyötä Viskari hahmottaa etenemisenä portaita pitkin.

  1. Alimmalla askelmalla teemme panostuksia, omistamme esim. työaikaa kehittämiseen.
  2. Toisella askelmalla on tuotoksia eli kehitystyön aikaisia tuloksia.

Viskarin mukaan nämä kaksi ensimmäistä askelmaa toteutuvat jo hyvin. Hän kehottaa Tredun kehittäjiä siis suuntaamaan katseensa myös kohti seuraavia portaita:

  1. Seuraavalla askelmalla saadaan aikaiseksi laajempia vaikutuksia. Kehitystyön tulokset saavat aikaan muutoksia toimijoissa ja rakenteissa. Viskari pitää tätä askelta erityisen tärkeänä Tredulle.
  2. Ylimmällä askelmalla saavutaan jo laajempaan vaikuttavuuteen. Kehitystyö hyödyttää laajemmin yhteiskuntaa. Vaikuttavuus laajimmalla tasollaan on hidasta ja jokseenkin sattumanvaraista.

Osallistujat olivat innostuneita päästessään kuulemaan ja jakamaan ajatuksia kehittyvästä Tredusta. Keskustelua käytiin vilkkaasti ja tehtiin havaintoja, kuinka kehitystyössä syntynyttä tietoa voidaan jatkossa hyödyntää. Paikalla oli 20 henkilöä ja verkon kautta osallistui 35 henkilöä. Tilaisuus pilotoi yhteenvetävää tulosiltapäivää ja vastaava tapahtuma järjestetään Tredu-tasoisena keväällä 2024.  

Lisätiedot

Kehittämispäällikkö

Kaisa Luhtala