Tredu valmistautuu maksuttomaan opiskeluun

Opiskelu Tredussa muuttuu maksuttomaksi oppivelvollisille opiskelijoille. Muutos liittyy oppivelvollisuuden laajenemiseen. Oppivelvollisuus laajenee koskettamaan nuoria ikäluokka kerrallaan. Oppivelvollisuus kestää heidän kohdallaan siihen saakka, että nuori suorittaa toisen asteen tutkinnon tai täyttää 18 vuotta. Toisen asteen tutkintoa voi suorittaa maksuttomasti sen vuoden loppuun kun nuori täyttää 20 vuotta.

Ensimmäinen laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluva ikäluokka valmistuu 9. luokalta keväällä 2021. Opiskelu on toisella asteella tai muussa oppivelvollisuuden piirissä olevassa koulutuksessa tästä ikäluokasta alkaen maksutonta. Myös ammatilliseen koulutukseen valmentava VALMA-koulutus on heille maksutonta.

Maksuttomaan koulutukseen kuuluu Tredussa myös aikuisten perusopetus, jossa suoritetaan perusopetuksen oppimäärää.

 

Mitä maksuttomuuteen sisältyy?

 

Tredussa maksuttomaan opiskeluun sisältyvät:

 

  • päivittäinen ruokailu (kuten ennenkin)
  • oppikirjat ja muut materiaalit
  • työvälineet, -asut ja -materiaalit, työturvallisuuden edellyttämät turvavarusteet
  • opinnoissa tarvittava tietokone
  • tutkintoon sisältyvät ammattikortit, esim. hygieniapassi
  • ylioppilaskokeen viisi pakollista koetta tarvittavine uusintoineen
  • vähintään 7 km koulumatkat.

 

Eri tutkinnoissa erilaiset tarpeet – joku tarvitsee turvajalkineita, toinen saksia

Suunnittelemme Tredussa parhaillaan ensi syyslukukauden maksuttoman koulutuksen hankintoja. Tarkkaa Tredussa aloittavien oppivelvollisten määrää ei vielä tiedetä, mutta yhteishaussa on haettavana yli 2 000 aloituspaikkaa. Tredulle on myönnetty 212 000 e lisärahoitusta oppivelvollisuuden laajennuksen lisätehtävien järjestämiseen syyslukukaudelle 2021. Lisärahoituksen on tarkoitus kattaa opiskelun maksuttomuus sekä muut uudet ja nykyisten tehtävien lisäykset.

Eri tutkintojen opinnoissa tarvitaan erilaisia opetusvälineitä ja -tarvikkeita. Selvitämme yhdessä opettajien kanssa, mitkä välineet ja materiaalit ovat kunkin tutkinnon suorittamisessa välttämättömiä. (Esimerkkeinä kokkiopiskelijat tulevat tarvitsemaan mm. veitsisarjaa, parturi-kampaajaopiskelijat hiustenleikkuuvälineitä ja metsäalan opiskelijat talvi- ja kesäkauden turvavarusteita.)

Välineet Tredun omaisuutta, lainataan opiskelijoille

Opiskelijat saavat välineet ja materiaalit käyttöönsä sitä mukaa kuin niitä opinnoissa tarvitaan.

Opintojen sisällöt eivät tule muuttumaan maksuttomuuden ja uudistuksen myötä. Ammatillinen oppiminen tapahtuu pitkälti käytännön oppimisen kautta. Tietokoneita tarjotaan tutkinnosta riippuen opiskelijoiden käyttöön kannettavina tai oppilaitoksen tiloissa käytettävinä.

Tredussa laajat tieto- ja kirjastopalvelut palvelee jatkossakin kaikkia opiskelijoita

Tredun yhdeksässä toimipisteessä toimii TOKI-kirjasto. Kirjastot tarjoavat laajoja palveluja, jotka tukevat maksuttomuutta sekä kaikkia Tredun opiskelijoita ja henkilökuntaa. Kirjastoista voi lainata eri aloihin liittyviä painettuja ja sähköisiä materiaaleja. E-aineistoissa on saatavilla koulutusalojen tietokannat, sanakirjapalvelut ja oppimateriaaleja. Kirjastojen palveluihin voi toimipisteestä riippuen kuulua opetus- ja opiskelukäyttöön lainattavia kannettavia tietokoneita sekä esimerkiksi järjestelmä- ja videokameroita ja piirtopöytiä.

 

Teksti:


Eeva Kaura